Natte maar feestelijke Elfstedenfietstocht

1924-elfstedenfietstocht-3Een natte, winderige maar gezellige Elfstedenfietstocht: Op Pinkstermaandag trokken 13.576 fietsers door Fryslân om de zware tocht te volbrengen. Vooral ’s  ochtends en ’s avonds kregen de deelnemers nogal wat regen te verstouwen. Net als een harde noordnoordoostenwind, die vooral op het zeedijkstuk tussen  Hallumerhoek en Holwert tekeer ging.

Door Bertus Dijkstra - Zo’n 750 deelnemers haalden de finish in Bolsward niet, of werden ’s avonds laat wegens noodweer van de weg gehaald.  Aan de aanmoedigingen op het Bildt heeft het niet gelegen. Voor één keer ging de route dit jaar over Ouwe-Syl, waar de fietsers enthousiast werden ontvangen. Eén ’bekende’ deelneemster werd daar nog geholpen aan een nieuwe band.
Friesland was afgelopen weekend in de ban van de Elfstedentocht. Op de tractor, step, fiets en op de motor, allemaal doorkruisten ze ús heitelân. Ouwe-Syl  maakte voor één keertje deel uit van de fiets-elf-steden route, op Nije-Syl kregen de motoren een warm onthaal, en een high-five.
Dat de route een keertje anders dan anders is, maakt de tocht ook leuk: ”Hjir bin ik noch nea west”, laat een passerende fietser zijn maat ’s morgens vroeg weten. 1924-elfstedenfietstocht-2
De lange stoet fietsers wordt op ’e Syl met applaus, een hé, een heu, kom op set deur, of andere aanmoedigingskreet door het dorp geloodst. Daarnaast worden  de swingende, soms opzwepende akkoorden van CMV Excelsior als een vitaminestoot door de trappende sporters geïnhaleerd.
Emotie na tweede keer lek - Iris van Houwelingen (gevolgd door Omrop Fryslân vanwege haar Elfstedentochtongeluk van 2017) heeft nu weer pech. Op Ouwe-Syl rijdt ze voor de tweede keer lek en geeft de achterband er definitief de brui aan. Ouwesylster Erik Hoitsma neemt het fietswiel mee naar huis en helpt de gestrande fietser aan een nieuwe binnen- en buitenband.
1924-elfstedenfietstochtAuke Kooistra voorziet de 34-jarige huisarts in opleiding ondertussen van een warm bakje thee en een gebakje, met een dikke toef slagroom on top. Op de vraag  van Iris wat de kosten van de bandreparatie zijn antwoord Hoitsma: ”Je fietst toch voor een goed doel!” Tijdens de valpartij in 2017 liep Iris hersenletsel op en  besloot daarom deze editie van de Elfstedentocht voor de Hersenstichting te fietsen. De hartverwarmende hulp maakt de Groningse pechvogel emotioneel, de dankbaarheid uit zich in een dikke welgemeende knuffel.
Motoren begroeten Nije-Syl Na een regenachtige start van de dag laat de zon zich - met een pittige noordoosten wind - steeds nadrukkelijker zien. Op Nije-Syl genieten de bewoners tijdens de middaguren niet alleen van het fraaie weer, maar ook van de ronkende twee- drie en een aantal oude vierwielers, die in alle  pracht en praal voorbijtrekken. De kinderen geven de passerende motorrijders een middag lang high-fives.
(foto boven Bertus Dijkstra, foto’s midden: Jan Bonefaas)
1924-elfstedenfietstocht-4 iris-van-houwelingenIris van Houwelingen kan weer verder nadat Erik Hoitsma haar fiets heeft voorzien van een nieuwe achterband.
(foto: Bertus Dijkstra)

Bildtse Post