Nomineer sporters voor Sportprijs Waadhoeke

Op maandag 25 maart wordt in het gemeentehuis van Waadhoeke voor de tweede keer een Sportprijsavond gehouden. Op die avond worden sporters en sportploegen die een uitzonderlijke prestatie hebben neergezet in het zonnetje gezet. Iedereen kan t/m 6 maart sporters of sportploegen nomineren voor de prijzen.

De Waadhoeke sportprijs bestaat uit vijf categorieën: Sporttalent 2018 (jeugd tot 18 jaar); Sportploeg jeugd 2018 (jeugd tot 18 jaar); Sporter 2018 (vanaf 18 jaar); Sportploeg 2018 (vanaf 18 jaar); Aangepast sporter 2018.
In 2018 waren de winnaars: Sporttalent: acro gymster Lian Boersma; Sportploeg tot 18 jaar: Springgroep DOS Dronryp; Vrijwilliger: Karina de Vries; Sporter 18+: Zwemkampioen Josien Wijkhuis; Sportploeg 18+: Het Bildtse Badminton Team.
Meld tijdig uw sporter, sportploeg of vrijwilliger aan, in ieder geval voor 6 maart via e-inwoner.nl/prod/fr/Waadhoeke/Nominatie_sportprijs/new
of mail naar sport@waadhoeke.nl. In elke categorie is een 1e, 2e en 3e prijs te winnen.
Aanmeldcriteria sportprijs - In aanmerking komen die sporters of sportploegen die door hun sportprestatie een regionale, provinciale of nationale uitstraling  hebben. Alle sporten komen in aanmerking voor de sportprijs.
De kiescommissie, onder voorzitterschap van de wethouder sport, Caroline De Pee, beslist welke ploeg of welke sporter over 2018 het meeste aanspraak maakt  op de sportprijs. De regel is dat sporters op voordracht van de sportvereniging, sportbond of familie in aanmerking kunnen komen voor de prijs.
Wij willen u als  sportbestuur vragen of u binnen uw vereniging een sporter of sportteam heeft waarvan u meent dat diegene voorgedragen kan worden voor de sportprijs.
Gegevens - Bij het voordragen van een sporter(s) graag het volgende vermelden: tak van sport, vereniging, team/individueel, leeftijd, woonplaats, prestaties 2018 en op welk niveau (regionaal, gemeentelijk, provinciaal, NK, EK, WK). Stuur eventuele foto’s of filmpjes gerust mee, samen met adresgegevens van de contactpersoon.
Op woensdag 13 maart wordt bekend welke sporters door de kiescommissie zijn genomineerd. Op maandag 25 maart volgt een feestelijke sportavond in de  raadszaal in Franeker, waarop de sportprijzen worden uitgereikt. Iedereen is daar van harte welkom.
1906-sportprijs-waadhoeke

Bildtse Post