Massale steun voor Maarten van der Weijden

1834-maartens-doorkomst-bij-froubuurtstermôlnNagenoeg onafgebroken zwom hij in 55 uur 160 kilometer door Friese wateren. Maarten van der Weijden’s queeste strandde maandagmiddag voordat  hij Dokkum bereikte. De ’Hel van het Noorden’ bleek ook het uitzonderlijk sterke lijf van de Olympisch kampioen te machtig. Hij verbond jong en oud in   medemenselijkheid en zorgde voor een saamhorigheid die duizenden naar de waterkant deed trekken.

Door Gerard de Jong - Het gemeenschappelijke gevoel op bruggen,  langs oevers, vanuit tractoren, was alleen te vergelijken met de Elfstedentocht zelf, op de schaats. De finish haalde hij niet, maar al ver voordat hij moest  capituleren was hij winnaar van zijn eigen krankzinnige tocht der tochten.
Overal zijn zondagavond zwaailichten en schijnwerpers te zien. Als motten naar een vlam trekken tractoren, auto’s, fietsers en wandelaars naar het licht,  dat de Blikfaart en Súdhoeksterfaart – normaal bij de donkerste plekken van het land - vurig doet oplichten. De zo gevreesde Hel van het Noorden staat in  vuur en vlam vannacht: geen vagevuur, maar een gloedvolle vlam om het hart aan te warmen.
Hij kan het meer dan ooit gebruiken. Als Maarten van der Weijden maandagochtend om 3.20 uur onder de Blikfaartsbrûg doorzwemt, is hij al zo’n 48 uur onderweg met zijn Elfstedenzwemtocht. Een hachelijke – volgens sommigen die hem hier aanmoedigen fysiek een belachelijke – onderneming. Nadat hij bij Wier over de sluis getild is, stokt het tempo. Hij gooit zijn maaginhoud eruit, maar ploetert toch verder.
Even eerder, om 1.00 uur, is het al een behoorlijke drukte rond de Blikfaartsbrûg. En dat neemt de uren erna alleen maar toe. Ja, iedereen weet dat hij achterligt op schema. Nee, dat deert niet. Wat zich hier in de nacht voltrekt is een vrij onwerkelijk samenkomen, iets dat het midden houdt tussen de  Elfstedentocht en de intocht van Sinterklaas. Gewacht wordt op Maarten – ’held’, ’reus’, ’kanjer’, ja zelfs ”’n hailige, skriif dat maar op!”. Alle ogen zijn gericht op het westen. En er is lange tijd niets te zien. Niets. De mens kan haast oneindig teren op verlangen: ooit kómt Maarten de hoek om. En hebben  we niet voor niets gewacht. En kunnen we hem aanmoedigen. ”Ik hew d’r spesjaal de wekker foor set. Dut motte je metmake, war?” Dat wachten wordt door menigeen vergemakkelijkt door een biertje of wijntje erbij te drinken.

1834-maarten-van-der-weijden-passeert-blikfaartsbrûg’Hij hallusineert de Blikfaart deur’ - Uit een boombox klinkt ’Eye of the Tiger’. Het volk aan de ene van het water zingt ”het is stil aan de overkant” naar het  volk aan de andere kant van het water.
”Hij is ’t hoeky om!”, klinkt het verlossend in de op hun telefoons turende meute, als de zwemmer het Wiersylster Rak rechtsom verlaat voor de Blikfaart. In de verte geven enkele lampen en schijnwerpers prijs dat Van der Weijden nu inderdaad de Bildtse wateren doorklieft.
De reddingsbrigadeboot vaart enkele keren op en neer. ”Gyn goed teken.” Bezorgde blikken langs de waterkant. Zo’n honderd meter voor de Blikfaartsbrûg komt het bericht dat Van der Weijden een ’powernap’ gaat houden (2.52). Het wordt zonder morren geaccepteerd. Of iemand koffie kan zetten voor de volgboten, vraagt de organisatie. Kannen koffie worden geregeld. Dan gaan de lichten opnieuw aan. De brandweer laat de sirenes weer  loeien. De vloot komt weer op gang. Maarten, ontwaakt uit zijn krachtslaapje, komt nu echt in beeld.
”Siest ’m?’
”Ni, wêr dan?”
”Dêr! Kyk, der gaat syn linkerêrm omhoog…
Nou syn rechter...”
”Ik sien ’m!”
Traag hijsen de armen zich op uit het Bildtse water. Zijn slag is nog goed. ”Ik fraag my ôf at-y hier sels wel wat fan metkrijt,” zegt iemand bezorgd. ”Neffens mij hallusineert-y nou de Blikfaart deur.” ”Maarten! Maarten! Maarten!” De aanmoedigingen zwellen aan. ’Eye of the Tiger’ wordt nog maar weer eens opgezet. De tractoren beschijnen vanaf de kant hoe de zwemmer zijn weg vervolgt.
Om precies 3.20 uur zwemt hij onder luid gejuich en applaus onder de Blikfaartsbrûg door. ”Ik hew pikefel, dut is unyk! Dut maak je maar een keer met in je leven.”
Tien minuten later is de brug nagenoeg vrij, is iedereen naar huis. Van der Weijden bikkelt verder door de Blikfaart, door de nacht. Oostwaarts, op naar  Froubuurtstermôln. Het licht tegemoet. 

2.5 miljoen
Maandag even na 13.00 uur moest Van der Weijden zijn tocht gedwongen staken. Het lichaam was op, hij kon niet meer. Hem wachtte ’s avonds evenwel een heldenonthaal in Leeuwarden. Daar werd ook bekend gemaakt dat zijn zwemtocht ruim € 2.5 miljoen heeft opgebracht. Het geld gaat naar kankeronderzoek.

U stuurde veel foto’s in van Maarten van der Weijden’s Elfstedenzwemtocht. In de Bildtse Post van 22 augustus (nr.34) een selectie.
Bij de foto's: Boven:Maarten’s doorkomst bij Froubuurtstermôln. (foto: Bertus Dijkstra)
Midden: Maarten van der Weijden passeert de Blikfaartsbrûg, maandagochtend om 3.20 uur.

Bildtse Post