PC: Mooie lotting foor de hoofdklasseperturen

1831-loting-pc-2018De lotting foor de 165ste PC had wel minder foor hur útfâle kinnen, waar de reaksy maandegaven in Franeker fan de betere hoofdklasseperturen. Die treffe nander in de eerste omloop niet.

In de tweede omloop is dan wel de striid tussen Enno Kingma, Renze P. Hiemstra, Hans Wassenaar teugen Menno van Zwieten, Hylke Bruinsma (syn leste PC)  en Erwin Zijlstra. En Bauke Triemstra, Dylan Drent, Hendrik Kootstra (PC-koaning 2017) motte dan teugen Jelle Attema, Kees van der Schoot en Sjoerd de Jong.  Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Jan Schurer hewwe ’fansels’ in de tweede omloop nag niet wonnen fan Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden.
In de halve finales kaatse dan, útgaande fan de loochika dat de op pepier ’betere’ perturen wonnen hewwe, Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans  Wassenaar teugen ’t favorite pertuur pertuur Gert- Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. De andere halve finale gaat dan ’volgens verwachting’ tussen Bauke Triemstra, Dylan Drent, Hendrik Kootstra en Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Jan Schurer.
’t Is, foordat d’r ’n bâl opsloegen is, perturen deurstrepe. ”Moatte jo in stikje skriuwe oer de lotting?”, saai een die’t my in donkere tribúnnes tidens Heedaar! de  perturen opskriven sâg en later een foor een deurstrepe. ”Skriuw mar op: Tjisse Steenstra wurdt kening.”
De lotting in Heedaar! waar arig bedocht. Ut achttyn  maisys konnen de PC-perturen een kieze en die brocht dan hur kokertsy fan ’t poadium na de PC-tint. Der worde dan ’t listnummer bekind maakt.
1831-loting-pc-2018-2

Bildtse Post