Bildtse Slag behaalt nieuwe licentie Zwem-ABC

1736-team-van-zwembad-bildtse-slagZwembad de Bildtse Slag is in het bezit van een nieuwe licentie Zwem-ABC en voldoet daarmee aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor de nationale zwemdiploma’s. De licentie Zwem-ABC geeft de klant duidelijkheid dat de Bildtse Slag handelt volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembadbranche.

Jaarlijks haalt gemiddeld 95% van de kinderen een zwemdiploma A. Dit onderstreept het belang van leren zwemmen in Nederland en het Zwem-ABC. In Nederland bestaat een uniek systeem van zwemdiploma’s en zwemonderwijs.
De basis van het zwemonderwijs is het Zwem- ABC uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden, NRZ. Sinds jaren wordt er bij  zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar je kunt afzwemmen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen – Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma’s, afgekort BREZ.
Met de invoering van de licentie Zwem-ABC krijgt de klant meer duidelijkheid, doordat een zwemlesaanbieder ook wordt getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de  gedragscode Zwembadbranche, is de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen  tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure. Zwembad de Bildtse Slag heeft de licentie Zwem-ABC behaald en voldoet daarmee aan deze nieuwe eisen.

Bildtse Post