’Gymclub SSS moet gaan samenwerken’

Raad wil niet dat gymclub ’nek omgedraaid’ wordt - Gymnastiekvereniging SSS zal in de toekomst moeten samenwerken met andere verenigingen om het hoofd boven water te houden. Dat is de boodschap van de Bildtse politiek voor SSS. De vereniging werd genoodzaakt om in de Bildtse Slag te gaan sporten, waar de huur veel hoger is dan in het oude gymlokaal. De  gemeente heeft zo’n € 9000 over om de overgang dragelijk te maken, maar verder wil men niet gaan.

Door Gerard de Jong - De kleine sportverenigingen hebben het al jaren moeilijk, maar dat geldt zeker voor de gymnastiekverenigingen. SSS uit St.-Anna doet het met zo’n 100 leden heel  behoorlijk. Maar omdat de gemeente de kleinere, oudere gymzalen langzaam afstoot, en alle sport naar de Bildtse Slag gaat, stijgt de huur van de club met 300%. Van de KNGU, de nationale bond, mogen ze ook geen shirtsponsors gebruiken. SSS vreest dat de huurverhoging de doodsteek is voor de club, en trok daarom aan de bel.
De gemeente is daar niet ongevoelig voor. Wethouder Hillie Blaak wilde SSS tegemoet komen en kwam met een voorstel om de overgang te verzachten. De komende drie jaar wil het Bildt extra bijschieten: in het eerste jaar 75% van de huur (tot een maximum van € 4.875), het tweede jaar 50% (max. € 3.250), en het derde jaar 25% (max. € 1.625). Daarna moet SSS de huur op eigen kracht kunnen dragen. Volgens de vereniging is dat echter niet genoeg.
De raad zit er duidelijk ook mee in z’n maag, bleek donderdag. ”Dut is ’n hele lastige kwessy,” zei Sjoerd Simon Kuipers (PvdA). ”Foor de ferening is ’t ’n finânsjele dreun. Maar foor op de langere termyn snappe wij ok dat ’t niet âns kin. Dut is wel wat op ôns ôfkomt. Ik doen ’n beroep op jim:  soek de samenwerking met andere ferenings. Set dat in gang, want op termyn kin ’t niet âns. Wij wille niet dat SSS de nek omdraaid wort.” Frans van der Mossel (Frije Bilkerts) vond dat er ook gekeken moet worden naar wat gymnastiekverenigingen in de gemeenten Menameradiel en Franekeradeel aan huur betalen, aangezien het Bildt per 1 januari samen met die twee gaat herindelen.
Maar volgens wethouder Hillie Blaak gaat die vlieger niet op: ”Je kunt niet zomaar die bedragen naast elkaar zetten en conclusies trekken. SSS heeft in de Bildtse Slag ook betere faciliteiten tot haar beschikking, daar moet je ook rekening mee houden. SSS zal zelf de samenwerking moeten zoeken met andere sportverenigingen. De club mag niet ter ziele  gaan, daarom ook ons voorstel tot compensatie voor de eerste drie jaar. En daar willen we ruim € 9000 voor uittrekken. Dat is niet niks, dat doen we niet vaak. Dat geeft aan hoe belangrijk we het vinden. Maar de club zal ook zelf nieuwe vormen van samenwerkingen moeten vinden.”

Bildtse Post