SSS in financiële problemen door verhuizing naar Bildtse Slag

Gymnastiekvereniging SSS vreest voor haar bestaan. Door de verhuizing van de gymzaal aan de Dordtse Straat naar de Bildtse Slag is de te betalen huur verdriedubbeld, en SSS ziet geen mogelijkheden dat zelf op te vangen. Ze hebben de gemeente om financiële steun gevraagd.

Door Gerard de Jong - SSS, dat zo’n honderd leden heeft, maakte tot afgelopen zomer gebruik van de gymzaal aan de Dordtse Straat. Om de nieuwe gymzaal bij de Bildtse Slag te laten renderen heeft de gemeente erop aangedrongen dat verenigingen daar voortaan sporten. SSS is blij met de nieuwe zaal, maar de huur gaat in een keer drie keer over de kop: in de Dordtse Straat betaalde de club € 2400 huur per jaar. Bij de Bildtse Slag is dat € 7500, waardoor er jaarlijks plots een tekort van € 5100 is ontstaan.
”Doordat wij in deze positie zijn gemanoeuvreerd, zijn wij genoodzaakt om deze kostenverhoging door te berekenen aan onze leden, daar de inkomsten niet hoog genoeg zijn om de ontstane financiële problemen op te vangen. Wij zijn bang dat wij onze vereniging dan niet lang meer kunnen voortzetten,” schreef penningmeester Rudy Fopma vorig jaar in een brandbrief aan de Bildtse politieke fracties.
Door de contributie te verhogen en acties te houden denkt SSS zelf € 2000 te kunnen dekken. ”Dan blijven we met een jaarlijks tekort van € 3100 zitten. Wij willen jullie vragen ons in ieder geval de komende vijf jaar te steunen, en vragen in totaal € 15.500. Na die vijf jaar willen we graag evalueren en met de nieuwe gemeente in gesprek om de  gymnastiekvereniging te behouden.”
Wethouder van sport Hillie Blaak heeft SSS eerder aangeboden om de club tegemoet te komen, door de komende drie jaar 75%, 50% en 25% van de huurprijs te compenseren. SSS denkt daar niet genoeg mee te zijn geholpen. ”Natuurlijk willen wij dat de gymnastiekvereniging blijft bestaan. We willen samen naar een oplossing kijken. Maar alleen geld blijven geven om het tekort te dekken, dat kan niet de oplossing zijn,” aldus Blaak, die snel weer met de vereniging om tafel wil.

Bildtse Post