VV Minnertsga Draait Door met Foppe de Haan en jubileumboeken

1650-receptieavond-vv-minnertsgaJeroen Wagenaar en Jorn Helder waren vrijdag de gastheren van Minnertsga Draait Door, een mooie afgeleide van DWDD als receptieavond van de club die 50 jaar bestaat. Foppe de Haan bleek een meer dan goede tafelheer. Hij hield het ruim drie uur uit met Minnertsgaaster vrijwilligers, bestuurders, trainers, boekschrijvers en supporters. Hij genoot met volle teugen bij ’die andere Pompeblêdenclub’.

Bindert de Jong (in de volksmond meester De Jong als voormalige directeur van de plaatselijke OBS) stal de show aan het einde van de avond en dat was voor de krasse 88-jarige De Jong een prestatie op zich. ”Doe’t ik begong wie der hielendal neat. Ik hie sels fuotballe by Stiens en DTD, mar hjir wie allinnich it greidsje fan Oranje Nasjonaal. En at je dit dan sjogge, dan bin ik hiel grutsk op dizze klub.” Nadat Nico Zonderland de twee jubileumboeken, een magazineboek en fotoboek, had overhandigd, gingen de handen de lucht in. ”Krij ik de earste boeken? Ik fyn it geweldich.”
Clubmuseum - De avond was daarmee meer dan geslaagd. Eerder bij binnenkomst gingen de vele bezoekers al even bij het onder meer door Aalzen de Haan ingerichte  Clubmuseum langs. Koffie en een oranjekoek in de foyer en DWDD in de grote zaal. Het geluid en licht was verzorgd door Abe Visser van Omrop Fryslân, in Minnertsga bestuurder. Voor entree in de grote zaal gingiedereen op de foto bij Hans Buurmeester en Goffe Jensma. Verhalen uit het voetbalverleden werden opgehaald, maar het boek werd niet eerder dan op het einde van de avond gepresenteerd, al had de Bildtse Post al een primeur van een previewverhaal over de eerste Bilkert in Pompeblêdenshirt, Sjouke Brouwer. Daarmee werd  hij naar eigen zeggen ’overdonderd’: ”Hest my goed te pakken had,” glimlachte Sjouke. ”Hindert neat,” zei Sikke de Groot, een van de voetballers van de eerste jaren. ”Ik lês noait sa’n  grut ferhaal yn ien kear út, mar dyn ferhaal ha ik fan genoaten en ik bin begongen en trochgongen oant it út wie. Skitterend. Presys sa’t it wie.”
Foppe-stichting -  Na de opening van het museum op donderdag en het duel van 50 jeugdspelers tegen 11 Minnertsgasters uit de A-selectie, was de presentatie van DWDD in vv Minnertsga-stijl een hoogtepunt. De KNVB kwam met een fraaie oranje vlag met daarop de mededeling dat de club 50 jaar bestaat (officieel vanaf 6 december) en ook andere cadeaus werden gedoneerd. Voor de Foppe-stichting werd er ook gedoneerd in een collectebus. Het stelt een jongen uit een township in Zuid-Afrika in staat om te studeren. ”We neame him foar it gemak mar Appie.”
1650-magazineboek-en-fotoboek--vv-minnertsgaJubileumboeken - En zo volgden de gasten elkaar op, niet in rap tempo, want er werd tijd genomen voor anekdotes en die waren er volop. Bij de trainers Wichard de Haan, Oege van der Mossel, Rinze Werkhoven en Ton Hartman, bij de vrijwilligers Jan Dijkstra, Erik Hoekstra, Eddy Haarsma en Jenne de Haan, bij de voorzitters Bindert de Jong, de jarige Jelle  Wiersma, Haye Stellingwerf en Nico Zonderland, bij de clubmensen Wim Abma en Geert Faber en ook mensen van andere clubs, Dirk Jan Ykema van AVC (ooit een jaar keeper van  Minnertsga) en René Jacob Tuinenga van SC Berlikum. Clubs waartegen Minnertsga wedstrijden kan ervaren als derby’s.
De gastheren Jorn Helder en Jeroen Wagenaar gingen lenig met de gasten om, waarbij de zaal met ongeveer 200 belangstellenden bijna geruisloos stil luisterde. Tot het moment dat Bindert de Jong dus de jubileumboeken van de boekencommissie (metSybe Joostema, Aalzen de Haan en Cor Jensma als leden en nog een tiental schrijvers naast Joostema) in ontvangst kon nemen. Ook waren er uiteraard voor de eregast Foppe de Haan twee exemplaren gereserveerd. Hij had het al eerder digitaal toegestuurd gekregen en vertelde het een ”prachtich boek mei moaie ferhalen en skitterende foto’s” te vinden.  
Bij de foto boven :Foppe de Haan (geheel links) in zijn nopjes aan de ’Minnertsga Draait Door’-tafel vrijdag. (foto: Jan Bonefaas)
Bij de foto rechts: de jubileumboeken

Bildtse Post