Kedootsy

bildtspraakfoto-simi-sevenster’n Skriven fan Gemeente het Bildt. ’t Sâg d’r offisjeel út. ’n Anmaning? Ik had de gemeentebelastings krek soa feranderd, dat ’t allegaar automatys inkasseerd worre kon, docht ik. Maar meskien ferkeerd deen? ’t Sou soamaar kinne n’twaar. Dus ik saai teugen Anton: ’Wille se meer geld hewwe?’ Ik deed ’t slúffy open.

Licht foor huus (2)

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2Op 25 jannewary skreef ik op dut plak, dat de lanteern bij ôns foor huus stikken waar en dat ’t armatuur an ’n dunne draad boven in de paal bongelde. Ik fon dat gefaarlik en hew  de plisy op nijjaarsdâg op de hoogte brocht fan de gefaarlike sitewasy. De eerste drie dagen fan ’t nije jaar is d’r ok allegaar aksy weest bij en met de paal.

Bildtse Post