Straatnamen

bildtspraakfoto-aldert-cuperus-2Op’t heden gaan d’r op ferskillende plakken in Nederland stimmen op om straten, plainen of fiadukten en ândere kûnstwerken, die’t na belangrike persoanen út de faderlânse geskidenis noemd binne, fan naam ferândere te laten.

De mînsen die’t dut probleem an de order steld hewwe, fonnen dat de figuren der’t de  objekten na noemd binne, in hur leven nag meer deen hewwe dan alleen maar goeie dingen. Se hewwe na de mening fan die loi in hur leven misdaden pleegd. Derdeur hewwe se na de mening fan die mînsen niet ferdiend dat de faderlânse figuren met hur namen in de openbare rúmte eerd worre.
Soa mot de Coentunnel ônder ’t Noordseekanaal in Amsterdam na hur bedinken ’n ândere naam hewwe, omdat Jan Pietersz. Coen ok wel ’s naast de pot pist  het. Dichter bij huus, in de Stellingwerven, mot Peter Stuyvesant, de stichter fan Nij Amsterdam (New York) ’t ontgelde. Soa binne d’r nag wel meer foorbeelden te  bedinken, die’t foor naamsferândering in anmerking komme kinne. Wie souwen die loi weze die’t ôns faderlânse geskidenis herskrive wille? Motte wij se in de hoek soeke die ’t Swarte Pyt in de ban doen wille?
Souwen d’r op ’t Bildt ok namen fan straten of gebouwen weze die’t om de hierboven noemde drogreden in anmerking komme foor naamsferândering? Om dan  maar bij ’t ontstaan fan ’t Bildt te beginnen: Georg van Saksen het ’t Bildt bedike laten en Beuckelaer en Wijngaarden hewwe ’t werk útfoerd en worre dus terecht  eerd met de straten, die’t na hur noemd binne. Willem Lodewijk krijt fan de Friezen en Bilkerts de erenaam: Ons Hait.
De enige die’t ik bedinke kin om foor ferândering fan de straatnaam in anmerking te kommen is Tjaard van Burmania, die’t pachtopbringsten fan ’t Bildt in aigen bús stak en der deur de Rekenkamer op ansproken worde. Hij het lykswel ok goeie dingen deen. Hij het de Aerden Plaets op de noordwesthoek fan de Sylster  sluus anlêge laten om de die sluus te beskermen. ’n Plakky dat je nag weromfine in de flindertún achter de doopsgesinde kerk op de Syl. Lykswel de Van  Burmaniastraat mâg fan mij blive. Al had de straat fan mij Dievedyk hite mâgen.
Neffes mij is de enige straat die’t foor naamsferândering in anmerking komt de Jan Willem Frisostraat in St.-Anne. In Nederland het Jan Willem Friso niet  bestaan. Syn echte naam waar Johan Willem Friso. In ’t Ingels worde hij John William Friso noemd. Johan is in ’t Hollâns Diep bij Goejanverwellesluus  ferdronken. Wij kinne hier op ’t Bildt en in St.-Anne met recht en reden sêge dat wij in elk gefal ’n straat hewwe die’t noemd is naar ’n man die’t nooit bestaan het.  En dus ok gyn ferkeerde dingen deen het.


Aldert Cuperus

Bildtse Post