Mannen van Staal

bildtspraakfoto-simi-sevensterEde Staal waar/ is de beroemdste Grunninger sanger, jou wete wel: ’t Het nog nooit, nog nooit zo donker west. Hij waar leraar Ingels, geboren in 1941 en is maar 44 jaar worren. D’r staat ’n standbeeld fan him in Delfsyl.

Roon Staal is singer-songwriter. Ede waar syn omme. Se hewwe nander amper kinnen. Roon het twee jaar leden in de theaterkerk fan Wier ’n Falentijnskonsert fersorgd. Dat foldeen best fan weerskanten. Derom komt hij op 11 febrewary 2018 hier nag ’n keer met ’n nij Falentijnskonsert.
Hij het ’n bero achter de hând die’t de optredens foor him regelt. Ok de sinterasy bemoeit hij him niet met. Hij kykt wel wat d’r foor him overblyft. ’n Echte dichter met ’t hoofd in ’e wolken.  Ferstrooid ok. Twee jaar leden had-y syn overjas in de theaterkerk hange laten. Hij belt dan na syn prodjoeser. Dat is Ina. Ina belt ôns:’Hoe doen wij dit?’ Wij spreke ôf, wij hale syn jas op endan kin Roon die bij ôns thús wel ophale.
Tiid wort faststeld.
Op ’t ôfsprokene tydstip is Roon bij ôns op ’t goeie adres. Maar, hij durt ’t pâd niet op, want der staat Wammes de gâns te blazen en te poesten. ’t Is Foorjaar en hij mot syn plestikene ainen  bewake. Wij sitte in ’e huus en hè nergens gyn euvelmoed in. Ant de tillefoan gaat. ’t Is Ina. Roon had hur beld, dat-y ’t pâd niet op durde. Se fertelt ôns dat Roon in ’e hogemaai staat, maar niet feerder durt te lopen. ’Er staat een gans!’
Wij begripe ’t probleem en lope, inwindig met ’n prot lol, met de jas over de êrm naar ’m toe. ’Ik durfde de gans niet voorbij.’ Wij toane alle begryp, maar sêge dos nag even:’Hadst ’m wel ’n  skop geve mâgen.’ Werop at hij ôns ankykt fan: Ja maar dàt doene je dos niet! Meskien maakt-y wel ’n lietsy over ’n gâns.
Nou hè wij ’n bokky.
Ankem jaar, at Roon weer in febrewary in ’t kerky fan Wier optreedt, is ’t meskien al ’n hele groate bok. At die dan op ’t hiem staat en Roon het meskien weer wat in ’e kerk hange laten en weer lâns komt om ’t op te halen, sou-y dan de bok wel foorbij durre te lopen?
Meskien maakt-y dan ok wel ’n lietsy over ’n bok, der’t hij fan dinkt dat ’t ’n bokkeram is.

Simy 7*

Bildtse Post