week 20, mei 1967

Schuttersvereniging te Vrouwenparochie maandag 8 mei opgericht. Het voorlopig bestuur bestaat uit Ds. J. ter Steege voorzitter; Sj. Veenstra secretaris, J. Hoogenberg penningmeester. Er zullen renteloze aandelen worden geplaatst.

week 19, mei 1967

Boerderij van de heer H. Hoekstra aan de Oudebildtdijk geheel in de as gelegd. Zaterdagmorgen 6 mei, even over negen uur, ontstond vermoedelijk door kortsluiting brand in de boerderij van de heer H. Hoekstra aan de Oudebildtdijk onder St.-Jacobiparochie.

week 18, mei 1967

Vereniging Openbare Leeszaal en Bibliotheek het Bildt nam afscheid van een pionier. Op de algemene ledenvergadering op 26 april 1967 werd afscheid genomen van de heer W. Brouwer. Langer dan 45 jaar heeft Brouwer op punctuele wijze het secretariaat van de vereniging waargenomen.

Bildtse Post