week 26, juni 1967

Zakenpand Oudebildtzijl. Finaal publiek zal worden verkocht het winkel- en woonhuis met werkplaats, garage en erf en tuin aan de Ds. Schuilingstraat 16 te Oudebildtzijl. Bod f.16.369.

Het perceel is thans in eigen gebruik bij de heer P. van der Lune, schoenhandelaar, en voozien van gas, electriciteit en waterleiding. Vrij te aanvaarden 1 augustus 1967.

De 110 kinderen die momenteel de openbare lagere school in St.- Annaparochie bevolken, hebben op de verjaardag van juffrouw Feitsma afscheid genomen van deze onderwijzeres, die lange jaren het onderwijs op het Bildt heeft gediend.

Bildtse Post