week 25, juni 1967

Oudebildtzijl krijgt zijn sportaccommodatie. Op vrijdag 8 juni werd in de mantel van het sportterrein op Oudebildtzijl een nood-sportaccommodatie geplaatst, na het  verwijderen van tien meter mantel en het wegwerken van overtollige modder en het opmetselen van een hechte fundering.

Een dorp is pas sterk als het zich bewust is  dat alle inwoners, ongeacht geloof of levensbeschouwing, iets gemeenschappelijks tot stand brengen. En dat gebeurt momenteel op Oudebildtzijl. Nu nog een woord aan de jeugd, laat deze kleedgelegenheid een zo lang mogelijk leven beschoren zijn. In ieder geval tot de blijvende sportaccommodatie een feit is geworden. Het gaat tenslotte vooral voor jullie zelf.

Groot enthousiasme maakt van Oudebildtzijlster dorpsfeest een groot succes. Ouwe-Syl wil leve stond enige weken achter elkaar op de voorpagina van de Bildtse Post.  Dat het de Ouwesylsters ernst is met deze zaak bewees het dorpsfeest, dat zaterdag 17 juni werd gehouden. Iedereen nam eensgezind aan dit dorpsfeest deel. En dat is een van de balangrijkste zaken, die een klein dorp groot kan maken.

Bildtse Post