week 24, juni 1967

Waterschap Noardlik Westergo heeft wapen. Het bestuur van het in de gemeenten Barradeel, het Bildt, Franeker, Franekeradeel en Menaldumadeel gelegen waterschap Noardlik Westergo verlangde ook een eigen wapen, dat per 2 juni 1967 officieel is vastgesteld.

Aan de ene zijde werd een monnik getekend die een  schop voor zich uitdraagt, aan de andere kant vijf ringen waar boven een kruisje is aangebracht: blauw met een schuine witte balk. De monnik met de schep herinnert aan de bedijkings- en inpolderingswerkzaamheden die onder leiding van de kloosters Mariëndal te Lidlum, Mariënberg bij Berlikum en Mariëngaarde bij Hallum, vlak ten oosten van de uitmonding van de Middelzee gelegen, werden uitgevoerd en waaraan de streek ontzaglijk veel te danken heeft gehad.
De ’schaduwmonnik’ is op een gouden veld gezet om daarmee aan te geven dat met de werkzaamheden rijke grond werd gewonnen. De witte ringen symboliseren de vijf gemeenten die in het gebied bestaan. Het wapen van Westergo kwam in het hartschild. De kroon is de gebruikelijke die aan gemeenten en  waterschappen steeds als versiering wordt verleend. Het wapen is een ontwerp van Mr. G.A. Bontekoe, oud-burgemeester van Ooststellingwerf te Oosterwolde.

Bildtse Post