week 23, juni 1967

In een tjokvolle zaal Halma op Vrouwbuurtstermolen werd een luisterrijke jubileumviering gehouden voor de 40 jaar trouwe dienst van de heer B. Dijkstra bij het selectie- en  bloembollenbedrijf Kooi N.V. aldaar.

De heer Dijkstra werd door het bedrijf onder luid applaus een Daf-auto aangeboden. Burgemeester Hellinga van Leeuwarden mocht Dijkstra de  zilveren medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau opspelden.

Raad het Bildt, 30 mei 1967. Van het bestuur van de Woningstichting in de gemeente is het verzoek gekomen tot het verlenen van garantie voor de bouw van 94 bejaardenwoningen in de gemeente, 55 in St.- Annaparochie, 12 in St.-Jacobiparochie, 12 in Vrouwenparochie, 6 in Oudebildtzijl en 5 in Nij Altoenae. 

7 juny - Laatste nieuws in de Bildtse Post van donderdag 1 juni 1967: Met bouw van zwembad kan worden begonnen. Hogere instanties hebben goedgekeurd dat de gemeente de bouw van het zwembad gunt, dat zal worden gebouwd door het bouwbedrijf Haitsma te Harlingen.

J. de Haan nam na 37 jaar afscheid van de P.T.T. Op 1 juni heeft Jouke de Haan de dienst bij de P.T.T. verlaten wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Velen kwamen afscheid nemen en ook het vroegere personeel was hem niet vergeten, zoals L. Kuurstra uit Stiens die jarenlang besteller is geweest in St.-Annaparochie.

Bildtse Post