week 20, mei 1967

Schuttersvereniging te Vrouwenparochie maandag 8 mei opgericht. Het voorlopig bestuur bestaat uit Ds. J. ter Steege voorzitter; Sj. Veenstra secretaris, J. Hoogenberg penningmeester. Er zullen renteloze aandelen worden geplaatst.

Op de eerste avond waren niet minder dan 30 leden aanwezig. J. Baard, het oudste lid, loste het eerste schot in De Lichtbaak. De  competitie startte met de schutters G. Roorda, R.D. Feenstra, J. Jongsma, J. Sloterdijk, S. Wierenga, H.Sj. Swart, J. ter Steege. W. van der Veen, P. Dijkstra, J.K. van der Wal, D. Sloterdijk,  T. van Gelder, G. Poelstra, S. van Gelder, J. van der Ploeg en J. Baard.

Stichting voor Sociale Arbeid in het Bildt opgericht. Het idee van deze stichting is geboren in de hervormde  diaconieën. De zes Bildtse kerken waren bereid aan en stichting mee te werken. Het bestuur is nu als volgt: Ds. P.E. van Staveren Oudebildtzijl voorzitter, Ds. J.J.P. Valeton  St.-Annaparochie secretaris, mevr. A. Sinnema-Meirink St.-Annaparochie penningm.esse, diakoon W. Oosterwal St.-Jacobiparochie, B. Post jr. Oudebildtzijl en Ds. J. ter Steege Vrouwenparochie. Men wil graag gezinnen de helpende hand bieden en de bejaardenzorg te hand nemen door middel van het verstrekken van warme maaltijden aan hen die buiten de bejaardencentra wonen. Bij dit alles wil men samenwerken met andere organisaties en verenigingen. 

Vrijdag 12 mei was het veertig jaar geleden dat Pieter de Beer van Vrouwenparochie in dienst trad bij het landbouwbedrijf van de familie Anema aan de Middelweg tussen  Vrouwenparochie en St.-Annaparochie, op de boerderij Veldzorg. Burgemeester Van Veenen speldde hem de eremedaille in brons verbonden aan de Orde van Oranje Nassau op de  borst. Het was 15 mei al weer 20 jaar geleden dat een veertigtal handbal enthousiasten uit Oudebildtzijl de vereniging Sport Geeft Kracht (S.G.K.) oprichtten. En wie staan nu eigenlijk  achter deze vereniging?
Dat zijn de pioniers geweest zoals Nel Wassenaar, Jellie Visser, Rennie de Jong, Jaap Ronda, Gerrit Bremer, de trainers Koldijk en Maurits en de laatse 5 jaar Hittje Ronda, Seaske van der Rol, Tineke Hoogland, Cees Koning, Sierd Zondervan, Piet de Groot en trainer De Blauw. Maar het zijn in de eerste plaats de spelers en speelsters geweest die de vereniging gemaakt hebben.

Bildtse Post