week 18, mei 1967

Vereniging Openbare Leeszaal en Bibliotheek het Bildt nam afscheid van een pionier. Op de algemene ledenvergadering op 26 april 1967 werd afscheid genomen van de heer W. Brouwer. Langer dan 45 jaar heeft Brouwer op punctuele wijze het secretariaat van de vereniging waargenomen.

Hij was er bij toen de vereniging in 1921 werd opgericht en in dat zelfde jaar werd hij, 23 jaar oud, benoemd. Toen de heer Brouwer in 1925 gemeentesecretaris werd, bleef hij toch de boekenkist in Oudebildtzijl verzorgen. Er komt een bibliobus en er zijn plannen voor nieuwbouw omdat de bibliotheek helaas te klein is. Er is geen ruimt voor een leeszaal en hier dient in verband met subsidies verandering in komen.
De bibliotheek zou zowel in oostelijke als in westelijke richting moeten worden uitgebreid. Het dagelijks bestuur wees deze mogelijkheid van de hand omdat een westelijk  uitbreiding de concierge het uitzicht op de toegang tot Ons Huis ontneemt en een oostelijke uitbreiding het vergroten van het toneel in de weg staat en de kelder te veel ramen komt te verliezen. Aanvankelijk had deze zienswijze van Ons Huis het bestuur van de bibliotheek overvallen omdat men in eerdere besprekingen hiervan nooit iets had laten blijken.
Het bestuur wil nu met het gemeentebestuur overleg plegen om een bouwterrein of een oud gebouw aan te kopen. De vergadering zag liever aankoop van een bouwterrein.

De familie Groen uit St.-Annaparochie en wel de tak die het kappersgilde uitoefent, gaat de zaken drastisch uitbreiden. Groen jr. heeft namelijk kans gezien de bestaande zaak op Vlieland per 1 mei 1967 over te nemen.

Zal de gemeente het Bildt worden uitgebreid met een deel van de Wadden? Bevorderd wordt het indienen van een wetsvoorstel tot vaststelling van de provinciegrens en de gemeentelijke grenzen in het Lauwersmeer- en Waddengebied. Dit zal tot gevolg hebben dat de gemeente een groter deel van de Waddenzee wordt toegekend. De heer Walburg merkt op dat door deze nieuw gebiedsbepaling men bij de provincie gelooft in het realiseren van het tweedammenplan.

Bildtse Post