week 17, april 1967

St.-Jacobiparochie wordt een mooi dorp. Zaal De Brouwerij was maandag 24 april behoorlijk bezet tijdens de dorpsbijeenkomst met b&w. Uiteraard nam de demping van de Westervaart een belangrijk deel van de besprekingen in beslag.

Bijna alle mensen die daarvoor nodig waren, hebben een stukje grond voor de vaartdemping afgestaan. Alleen zal de bushalte niet komen op de beste plaats omdat één bewoner niet wil meewerken. Het plan zal niet in een keer kunnen worden uitgevoerd omdat het dan meer dan een miljoen zou gaan kosten en die  som is niet beschikbaar. Men heeft het plan in een ondergronds en bovengronds deel verdeeld. De diepriolering zal al meer dan 400.000 kosten.
Het dorp als zodanig heeft zich de laatste jaren flink ontwikkeld. Men hoopt spoedig van de krotwoningplaag te zijn verlost. Men moet er wel op rekenen dat een woningwetwoning die nu f.18 huur per week vraagt, over tien jaar zeker f.26 per week zal kosten. Als men een paar gulden bij deze huur legt, heeft men al gauw een eigen woning. De subsidies liggen rond de  f.4000 en dan zal de particuliere bouw zeker aantrekkelijk zijn.
De bevolking bepaalt zelf of een ontwikkeling van een dorp wordt voortgezet. Gebleken is dat in Oudebildtzijl geen belangstelling meer is van de zijde van de jongeren. Dan is de groei uit het dorp. Een gezond dorp heeft uiteraard bejaardenwoningen nodig, maar nog veel meer woningen voor jonge gezinnen.
Na de inleiding volgde een open gesprek.
Het is de bedoeling dat het volkstuintje achter de oude kleuterschool één geheel gaat vormen met het verenigingsgebouw van de Geref. kerk, dat daar zal komen. De bejaardenbanken worden vaak door niet-bejaarden vernield. Men wil een doorbraak maken bij het Klein Noordeinde om de verschillende delen van het dorp met elkaar te verbinden, zodat het mogelijk is rond te wandelen. De burgemeester was het niet eens met de opmerking dat uitbreiding aan de noordwestkant van het dorp wat een donkere zaak zou worden. Hier komt een zeer brede weg met groen en de woningen zullen worden gesitueerd aan de zonzijde.
Men heeft echter nog te maken met het oude vooroordeel over de Tipelstaig. Maar die moet men wegdenken.  Het Klein Noordeinde wordt een van de mooiste plaatsen van het dorp, was de mening van de burgemeester. Voor de fruitbedrijven die ten noorden van het dorp nu in aanbouw zijn, moet nog ongeveer 19 ha. worden vrijgemaakt. Op deze 64 ha. zullen 7 fruitkwekers hun bedrijf krijgen. Het verdwijnen van het bedrijf van Lankhorst uit St.-Jacobiparoche is niet te wijten aan het college.
Men was al lang van plan de zaak in Sneek te concentreren. Over de waterplaats bij de woning van S. de Vries aan de Hofstraat zijn heel wat woorden vuil gemaakt. Men zag zo’n urinoir daar graag goed geoutilleerd gestalte krijgen. Het college vond het alleen maar een onsmakelijk onhygiënisch ding.

Bildtse Post