week 15, april 1967

In memoriam. Te Oudebildtzijl overleed de 85-jarige E.B. Bronger. Hij is gedurende dit lange leven een actieve persoon geweest. Op alle fronten was Bronger actief.

In vroeger jaren was hij gemeenteraadslid voor de A.R.P., was bestuurslid van de Coöp. Voorschotbank het Bildt en vele jaren bestuurslid van de chr. schoolvereniging in Oudebildtzijl en diaken in de Gereformeerde  kerk.

Honderd jaar Slotschool in St.- Annaparochie. Op 3 april werd een herdenkingsdienst in de Geref. kerk gehouden, gevolgd door een drukke receptie in Ons Huis. Na de  welkomstwoorden van voorzitter Tj. Ferwerda van de schoolvereniging werd geluisterd naar een jeugdkoor onder leiding van R. Ferwerda. Onder de titel Honderd jaar Slotschool, een eeuw christelijk onderwijs in St.-Annaparochie, verscheen een herdenkingsboekje.

Bildtse Post