week 12, maart 1967

Jaarvergadering Plaatselijk Belang St.-Annaparochie. Een lid maakte zich bezorgd over het steeds breder worden van het Waaiesloatsy. Het autorijden zorgt er voor dat de wal door deze extra belasting steeds verder zal afbrokkelen.

De eenden, die bij het zoeken naar voedsel de wal ondermijnen doen er ook geen goed aan. Het aanbrengen van walbeschoeiing is een  durabele zaak.

Het eerste Bildtse kievitsei werd 20 maart door de 75-jarige Geert Veenstra van Beetgum gevonden op een weiland ten noorden van zijn woonplaats.

Tjalling Wiersma van Minnertsga, één van de veelbelovende jonge schakers van de schaakclub Emanuel Lasker, St.-Jacobiparochie werd Fries jeugdkampioen.

Bildtse Post