week 08, februari 1967

De opening van de kleuterschool Speuls út Eand aan de Geert Veenhuizenstraat te St.-Jacobiparochie werd donderdag 23 februari met de fanfare ingeluid. De voorzitter van het schoolbestuur, O. Kolthof, memoreerde de geschiedenis van de kleuterschool in St.-Jacobiparochie.

Van de tijd voor 1902 ontbreken veel gegevens. Het bewaarschoolwerk was toen een particuliere aangelegenheid. Iets weet men nog wel. In 1890 werd Neeltje Dekker bewaarschooljuffrouw tegen een vergoeding van 10 cent per week per kind. Er gingen soms 7 kinderen naar school en dat betekende en weekloon van 70 cent. In 1902 werd een bewaarschoolvereniging opgericht en kon de nieuw bewaarschool in gebruik worden genomen.
In 1951 kwamen er nieuwe meubeltjes waarvoor de Stjabuurtsters f.2600 op tafel brachten. In 1956 bleek dat de oude school niet meer voldeed aan de eisen des tijd. Pas in op 12  september 1965 ging de eerste spade voor de nieuwe school de grond in. De naamgever van de school is de heer D. Nieuwland, hoofdleidster is mej. Jo Keuning.

Bildtse Post