Rondetafelgesprek Waadhoeke in MFC Ons Huis

De toekomstige gemeente Waadhoeke wil graag in gesprek met haar inwoners over burgerparticipatie. In kleine groepjes wordt met elkaar over verschillende thema’s van gedachten gewisseld.

In eerdere communicatie hierover stond helaas een foutieve locatie voor in St.-Annaparochie. Het rondetafelgesprek vindt daar op 1 juni in MFC Ons Huis plaats en niet in Campus  Middelsee. De inbreng van de inwoners is belangrijk voor de nieuwe gemeente Waadhoeke om de nieuwe gemeente in te kunnen richten. Aanmelden is niet nodig.

De rondetafelgesprekken zijn op de volgende data en locaties:
Maandag 29 mei, van 19.30 – 21.30 uur, MFC de Helling in Winsum;
Dinsdag 30 mei, van 19.30 – 21.30 uur, ECR Kening State in Franeker;
Donderdag 1 juni, van 19.30 – 21.30 uur, MFC Ons Huis in St.-Annaparochie 
Dinsdag 6 juni, van 19.30 – 21.30 uur, MFA d’Ald Skoalle in Dronryp

Bildtse Post