Partijen kunnen zich melden voor Waadhoeke

De Tweede Kamer verkiezingen zijn nog geen maand voorbij, maar toch zijn de gemeenten het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel al druk bezig met de voorbereidingen van de volgende verkiezingen.

Vanwege de herindeling zijn er op woensdag 22 november namelijk al gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Waadhoeke. Politieke partijen die een plek in de raad ambiëren, kunnen zich voor het eind van de zomer melden bij de gemeente.
Tot en met de zomer kunnen politieke partijen die mee willen doen met de raadsverkiezingen zich aanmelden bij hun gemeente. De uiterste aanmelddatum is 27 augustus. In de rest van het land zijn de gemeenteraadsverkiezingen pas op woensdag 21 maart 2018. Maar dat is te laat voor de nieuwe gemeente Waadhoeke. Zij moeten per 1 januari een nieuwe gemeenteraad hebben, daarom zijn de gemeenteraadsverkiezingen vervroegd naar 22 november 2017.
Vanwege deze herindelingsverkiezing worden er in maart 2018 geen gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Gevolg is dat de nieuwe raad vier jaar en drie maanden zitting zal hebben.
Drie herindelingen - De gemeenteraadsverkiezingen zijn niet alleen in het toekomstige Waadhoeke vervroegd. Er zijn in Fryslân drie herindelingen per 2018. De gemeente Littenseradiel is bij al deze herindelingen betrokken, want die gemeente splitst op in drie delen.
Het kleinste deel van Littenseradiel gaat naar de toekomstige gemeente Waadhoeke. Een deel gaat naar de gemeente Súdwest- Fryslân. Het laatste deel gaat naar de gemeente Leeuwarden die tegelijkertijd samen gaat met Leeuwarderadeel. De gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden moeten ook op 22 november naar de stembus.

Bildtse Post