Franeker middelpunt van Waadhoeke

Gemeentehuis Franeker verbouwd, het Bildt krijgt ‘ontmoetingsplek’ - Franeker wordt de hoofdplaats van de nieuwe gemeente Waadhoeke. Het Franeker gemeentehuis zal worden verbouwd en uitgebreid, de gemeentehuizen van het Bildt en Menameradiel zullen worden verkocht. Met de verbouw is zo’n € 6.6 miljoen gemoeid.

Door Gerard de Jong - Over een jaar kan er ‘te koop’-bord bij het gemeentehuis in St.-Annaparochie gezet worden. Per 1 januari 2018 werken alle ambtenaren in de drie gemeenten -  die zo’n 230 fte invullen - in een verbouwd gemeentehuis in Franeker. De buitendiensten (totaal 44 fte) blijven voorlopig op hun plek. Ook de zorggebiedsteams (50 fte) zullen vanuit de eigen regio werken.

Vacatures - De herindeling leidt niet tot gedwongen ontslagen. Alle ambtenaren uit het Bildt en Menaam kunnen mee naar het nieuwe onderkomen. Door medewerkers die met pensioen gaan de komende jaren zullen er volgens Franeker burgemeester Eduard van Zuijlen juist “enkele tientallen” vacatures ontstaan.

Raadszaal - Het gemeentehuis in Franeker wordt uitgebreid met een nieuwe raadszaal, waar het college van burgemeester en wethouders en de nieuwe 29 raadsleden kunnen vergaderen. Franekeradeel heeft geen geschikte raadszaal, en komt nu nog samen in de eigen ontvangstruimte.

Ontmoetingsplekken -  Om toch toegankelijk te blijven in de kleinere plaatsen van de nieuwe gemeente, krijgen Menameradiel en het Bildt een zogenaamde ‘ontmoetingsplek’. Daar kunnen voor bepaalde onderwerpen en diensten afspraken gemaakt worden met ambtenaren van de nieuwe gemeente. De ontmoetingsplekken komen echter niet in de al bestaande gemeentehuizen: die zullen worden verkocht.

Verkoop - Voor de gemeentehuizen van Menameradiel en het Bildt moet dus een andere bestemming worden gezocht. Volgens Waadhoeke zijn er voor beide locaties “mogelijkheden, al zijn die verschillend per gemeentehuis”. Er zal onderzocht worden hoe deze panden het beste een nieuwe invulling kunnen krijgen. De raden van de drie gemeenten nemen op 27 oktober een besluit over de plannen.


Afscheid het Bildt mag 125.000 euro kosten

Het Bildtse college wil € 125.000 uittrekken om het einde van gemeente het Bildt luister bij te zetten. Dat stelt men voor aan de gemeenteraad. Van die € 125.000 gaat er al € 92.000 naar het kunstwerk van Henk Rusman, dat als ‘entree’ op de rotonde ten zuiden van St.-Anna geplaatst moet worden. “Er resteert dan een bedrag van € 33.000 voor andere doeleinden in het kader van afscheid. Ter zake komen wij nog met voorstellen. Overigens spreken wij over het kunstwerk nog met mogelijke sponsoren. Dit kan ertoe leiden dat de gemeentelijke  bijdrage lager uitkomt dan nu geraamd,” zo stelt het college.

Bildtse Post