Verdeeld Waadhoeke wordt Regenbooggemeente

Ruime meerderheid voor; CU, CDA en twee FNP’ers tegen - Het had wat voeten in de aarde, maar vanaf 11 oktober - internationale ’coming out-dag’ - zal de Regenboogvlag wapperen bij het gemeentehuis van Waadhoeke in Franeker. Fracties én het college waren verdeeld over het voorstel van Gemeentebelangen om een Regenbooggemeente te worden, maar een ruime meerderheid stemde voor het plan.

Door Gerard de Jong - De Regenboogvlag is het symbool voor acceptatie van LHBTI’ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen,  transgenders en intersekse personen). ”Het is onacceptabel dat LHBTI’ers niet uit durven te komen voor hun seksuele gerichtheid,” zei Kees Arendz (Gemeentebelangen), die de motie indiende. De partij voegde de motie toe aan het anti-discriminatiebeleid, dat door de gemeente werd vastgesteld.
De vlag is het symbool, maar het voorstel was zeker geen symboolpolitiek, zo zei Gemeentebelangen. De oppositiepartij - gesteund door de VVD - vroeg  het college om een voorstel te maken over hoe Waadhoeke beleidsmatig invulling kan geven aan de Regenbooggemeente. Dat wilde SAM ook, zo zei  raadslid Wim Hokken: ”Het is een sympathieke motie, maar alleen de vlag uitsteken voelen we niets voor. Het moet wel meer zijn dan dat.” De partij ging uiteindelijk overstag en stemde voor. ”Wij kunnen hier niet tegen zijn.”
De FNP had het er moeilijker mee. Raadsleden Sijbe Knol en Haaye Hoekstra stemden voor, maar Hans Nauta en Gea Iedema waren tegen, ook om ”it  ambtnerapparaat te ûntsjen”, zo zei Iedema na een door de partij aangevraagde schorsing. ChristenUnie en het CDA voelden niets voor Waadhoeke als Regenbooggemeente. Anton Wijkhuis (CDA) zei ”dat er wel meer groepen zijn die niet geaccepteerd worden, zoals arbeidsmigranten. Door nu aandacht voor LHBTI’ers te vragen benadruk je juist dat ze buiten de samenleving staan.”
Burgemeester Marga Waanders zei dat er qua intentie van de motie ”geen speld tussen te krijgen” is. Ze gaf toe dat ook het college verdeeld was over het voorstel, en dat ”we praktisch gezien al een enorme werkvoorraad  hebben”. Het invullen van beleid zou daar nog eens bovenop komen. Gemeentebelangen gaf het college daarop de ruimte: Waadhoeke wordt per 11  oktober Regenbooggemeente, maar de invulling ervan mag ook in 2020. Zeventien raadsleden gingen daarmee akkoord, negen stemden tegen.

Bildtse Post