‘Afspraken maken over huisvesting arbeidsmigranten in Waadhoeke’

1903-burgemeester-waandersWaanders laakt bekogelen politie in Tzummarum - 2018 was een goed ‘geboortejaar’ voor Waadhoeke. “We vallen niet om van trots, maar we mogen best stellen dat we een positief eerste jaar achter de rug  hebben.” Dat zei Marga Waanders dinsdag 8 januari in haar eerste nieuwjaarstoespraak als burgemeester van de nieuwe gemeente. Minder te spreken was ze ver de onrustige oudjaarsnacht, vooral in Tzummarum.

Door Gerard de Jong -  “Er waren, vooral in de nacht, teveel bruuske vernielingen, te veel brandjes waar het echt niet kon, te veel rotzooi die na het blussen moest worden afgevoerd, te veel schade en in één dorp werd de politie met vuurwerk bekogeld.
Dat is volstrekt ontoelaatbaar.” Waanders noemde het dorp niet  bij de naam, maar gaf later toe dat ze op Tzummarum doelde. Bij de 29 plaatsen waar er met carbid geschoten mocht worden deden zich geen incidenten voor.
Arbeidsmigranten - Over het eerste jaar als nieuwe gemeente Waadhoeke was Waanders duidelijk: dat is positief verlopen. “Onze inwoners en medewerkers zijn al redelijk thuis geraakt in de nieuwe gemeente.” Ze ging verder in op de wensen en beleidsthema’s voor het komende jaar, zoals participatie van inwoners  en de energietransitie (Waadhoeke wil in 2040 energieneutraal zijn).
Waanders hoopt dat men in 2019 “na een valse start” eindelijk tot een goed huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten kan komen. “Alle partijen zijn  aangeschoven en we hebben ervaren dat men er samen uit wil komen, met erkenning van ieders verantwoordelijkheid. Die positieve houding is nodig om dit  jaar tot afspraken te komen. Niet over 10 woningen meer of minder, maar over kwaliteit die nodig is voor de inwoners van Waadhoeke nu en straks.”
Taalplatform - Over het aanstaande taalbeleid zei Waanders het volgende: “Dit jaar blijkt hopelijk ook de kracht van de meertaligheid in Waadhoeke. In de Taalnota die onlangs is vastgesteld zijn de kansen en de vormen van ondersteuning benoemd. We verwachten het nodige van het taalplatform dat geregeld bij  elkaar komt om ideeën aan te dragen en de vaart erin te houden. Want meertaligheid moet natuurlijk vooral ervaren worden. En uitgedragen, dat mag ook voorbij de grenzen van Waadhoeke en Fryslân.”
Bij de foto: Burgemeester Waanders. (foto: Joachim de Ruijter)

Bildtse Post