Wethouder De Pee trekt begroting na tegenvaller over de streep

’We moeten de fleur er wel inhouden’ - De eerste begroting van de nieuwe gemeente Waadhoeke is een feit. De gemeenteraad gaf donderdag een klap op het financiële raamwerk voor de komende jaren, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Twee dagen eerder werd bekend dat Waadhoeke een  tegenvaller van liefst € 1.9 miljoen moet verwerken. Dat de begroting ongewijzigd gepresenteerd werd leidde tot felle kritiek van de oppositie, maar  wethouder Caroline de Pee (CDA) loodste de rekening er doorheen.

Door Gerard de Jong - De Pee was donderdag in Franeker eerlijk: ”Ik vind het ook een lastige kwestie. En ik zweef wat tussen de oppositie en coalitie  in.” De begroting had een overschot van € 1.3 miljoen. Had, want twee dagen voor de behandeling, op dinsdag, werd alles ineens anders. En bleek dat de gemeente een tegenvaller van € 1.9 te verhapstukken krijgt, vooral in het zorgdomein. Het begrotingsoverschot verdampte, maar de begroting zelf was hier (nog) niet op aangepast.
’50% fan niks is niks’ - De oppositie – Gemeentebelangen en de VVD – hield de vinger strak aan de pols. ”Deze begroting is niet meer valide. Als raad  hebben we afgesproken niet meer dan 50% van een begrotingsoverschot te investeren in nieuw beleid. Nu blijkt er helemaal geen overschot meer te zijn, maar een tekort,” aldus Douwe Kamstra (GB). Hij had een punt, vond ook VVDfractievoorzitter Hendrik Terpstra. ”It foarsichtige optimisme is sûnt tiisdei fuort. Dizze werklikheid had gefolgen. De ôfspraak wie: 50% fan it oerskot kin nei nij belied. Mar 50% fan niks is niks. Hoe kin it kolleezje romte  jaan foar nei belied mei dizze tsjinfâler?”
’Niet in angst blokkeren’ - Coalitiepartijen SAM Waadhoeke en het CDA reageerden onbezorgd. ”Het is voor ons ook een verrassing, maar we kunnen  een tegenslag hebben,” zei Douwe Geldof (SAM Waadhoeke). ”We hoeven niet te bezuinigen. We accepteren dit minnetje, maar zullen niet in angst blokkeren, zoals de oppositie.”
Leendert Ferwerda (FNP) zei ”ondanks deuze teugenfâler met fertrouwen in aigen daadkracht na 2019” uit te zien. ”Die’t  mosken fange wil mot in de haag slaan.” Nieuwbakken CDA-fractievoorzitter Jochem Jan Zijlstra zei dat de soep niet zo heet gegeten wordt als hij wordt  opgediend. Bovendien is de tegenvaller op het conto van het rijk te schrijven, zei hij, en moet het rijk die ’weeffout’ ook weer repareren. De VVD en  Gemeentebelangen vonden de coalitiepartijen veel te lichtzinnig. ”It CDA docht oan winsktinken, it is naïef,” zei Terpstra (VVD). 
’Nieuwe realiteit’ - Ondanks de steun van de coalitie zat De Pee met de tegenvaller in haar maag. ”De pijn zit hem in 2019, maar we willen de fleur er wel een beetje inhouden. Voor de jaren daarna ziet het er goed uit. Als we deze begroting niet honoreren blijven we stilstaan. We zijn echt doordrongen van de nieuwe realiteit, maar om nu maar even te gaan ’shoppen’ in onze uitgaven doet geen recht aan deze begroting.” De Pee wekte bij de coalitie en ChristenUnie genoeg vertrouwen dat het wel goed zal komen. De eerste begroting van de gemeente Waadhoeke werd daarmee, ondanks de  tegenstemmen van VVD en Gemeentebelangen, aangenomen.

Bildtse Post