Marga Waanders beëdigd als burgemeester van Waadhoeke

1844-marga-waanders-krijgt-ambtsketen’Moedige’ Waanders ’gewoon aan het werk’ - In een volle raadszaal in Franeker is Marga Waanders gisteravond beëdigd als burgemeester van Waadhoeke.  Waanders werd geprezen voor haar lef en moed. Ze zeiniet te kunnen wachten om deze “grote uitdaging” aan te gaan. “Wij gaan elkaar  ontmoeten.”

Door Gerard de Jong - Grote uitdagingen zijn er genoeg, zo bleek gisteravond. Precies op het moment toen Waanders haar allereerste toespraak in de Franeker raadszaal hield, verstuurde de gemeente een persbericht dat Waadhoeke een tegenvaller van liefst € 1.9 miljoen te verhapstukken heeft in het sociaal domein. Opmerkelijke timing tijdens zo’n feestelijke avond.
Een feestelijke avond was het verder wel. Dat kwam niet in de laatste plaats door de bijdrage van Commissaris der Koning Arno Brok, die Waanders  de belofte afnam. Volgens Brok komt Waanders te werken in een gemeente die een “tige goed jier efter de rêch hat. Der is hjir gjin gedoch, en in goed besef dat Waadhoeke in trijetalige gemeente is. Ek mei Kulturele Haadstêd hat dizze gemeente optimaal syn kânsen pakt. Mei moed en lef. En moed  en lef sjogge wy ek by dizze nije boargemaster.”
Brok haalde ook de zwemtocht van Maarten van der Weiden aan om Noordwest-Fryslân te karakteriseren. “De minsken wiene manmachtich oanwêzich  om Maarten oan te moedigjen. Op dy momenten hoech ik yn Hollân net mear út te lizzen wêrom’t de kwaliteit fan libjen hjir heger leit.”
De Commissaris der Koning stond bovendien pal voor Waanders, die de laatste tijd onder een vergrootglas lag wegens de nasleep van de intocht van Sinterklaas in Dokkum vorig jaar, en het proces tegen de zogenaamde ‘blokkeerfriezen’. Brok daarover: “Dat jo de moed hawwe dy’t se yn Waadhoeke  hawwe wolle, hawwe jo yn Dongeradiel al sjen litten. Bestjoere is moed hawwe en knopen trochhakke kinne. Bestjoere is net roppe en raze.”
Ook Brok was ter ore gekomen dat Waanders op Bildtse les gaat. “Dat is net allinnich in prachtich sinjaal nei de Bilkerts, mar it Biltsk is ek gewoan in prachtige taal. It Frysk is poëtysk, it Biltsk is dat seker ek. Mei it learen fan it Biltsk sille jo grif ek de skiednis fan dat prachtige Biltske lân mei krije.” Brok las daarop het Bildtse gedicht ‘Nij lând’ van Titia Lont voor. “Ik hoopje dat jo hjir, yn dit ‘nije lând’, in soad ‘oogste’ meie. Gewoan oan it wurk gean, dan komt it wol goed,” besloot Brok.
Na welkomstwoorden van viceraadsvoorzitter Kees Arendz en loco-burgemeester Caroline de Pee was het woord aan Waanders zelf. “Vanavond gaat  voor mij een grote wens in vervulling. De overgang van Dongeradeel naar Waadhoeke is slopend snel gegaan, maar ik ben klaar voor mijn nieuwe start hier.” Ook Waanders sprak mooie woorden over de nieuwe gemeente, maar benadrukte dat er nog genoeg werk aan de winkel is. “Waadhoeke is een dijk van een gemeente met een dijk van een opdracht. En daar hou ik wel van. De gemeente mag wel wat groter denken vind ik. Afschalen kan altijd nog.”
Ze refereerde zelf kort aan de intocht van Sinterklaas, met een knipoog: “Wees niet bang, de landelijke intocht van Sinterklaas zal voorlopig niet in  Franeker plaatsvinden.”
Volgens Waanders was het Bildts aigene prominent aanwezig tijdens Culturele Hoofdstad 2018. “Daar moet een ‘legacy’ uit voort kunnen komen. En ja, ik ga ook de Bildtse taal verkennen, als ik eenmaal gesetteld ben. En dan zien we wel hoe ver ik daarmee kom. Maar eerst ga ik, zoals de Commissaris al zei, gewoon aan het werk. U kunt op mij rekenen.”
Bij de foto: Plaatsvervangend raadsvoorzitter Kees Arendz en loco-burgemeester Caroline de Pee feliciteren Marga Waanders, nadat Arendz haar de ambtsketen heeft omgehangen. (foto: Joachim de Ruijter)


Bildtse Post