CDA: Keizer stopt, Zijlstra fractievoorzitter

Esther Keizer stopt als raadslid van CDA Waadhoeke. Keizer, uit Menaam, kan het raadswerk niet meer combineren met haar baan. Dorine Vlaar- Vroonland uit Franeker neemt haar plek in, Jochem Jan Zijlstra wordt na het vertrek van Keizer de nieuwe fractievoorzitter.

Esther Keizer - geboren in St.-Annaparochie - ”heeft om persoonlijke redenen besloten te stoppen met het raadswerk en verlaat de gemeentepolitiek. De intensiteit van de gemeentelijke politiek, zeker in de tijdrovende functie van fractievoorzitter, is niet langer te combineren met privéleven, carrière, en een studie Didactische Bevoegdheid voor MBOdocenten,” zo laat de partij weten.
”Ik ben trots op wat we dit eerste jaar van Waadhoeke hebben neergezet,” zegt Keizer, die samen met lijsttrekker en wethouder De Pee vorig  jaar november de coalitie-onderhandelingen heeft geleid. Jochem Jan Zijlstra uit Dronryp neemt de voorzittershamer over. De nummer 12 van de CDA-lijst, Dorine Vlaar-Vroonland, maakt de acht zetels tellende fractie weer compleet. De 32-jarige Franekerse zal naar alle waarschijnlijkheid al tijdens de raadsvergadering van 1 november geïnstalleerd worden.

Bildtse Post