Gemeente bindt strijd aan tegen plastic

1843-actie-tegen-plastic’Waadhoeke in 2040 energieneutraal’ - Actie tegen plastic en een energieneutrale gemeente in 2040. Dat is de ambitie van de gemeente Waadhoeke. Een startnotitie om tot een ’actieplan duurzaamheid’ te komen werd donderdag door de gemeenteraad unaniem aangenomen.

Door Gerard de Jong -  Een  energieneutrale gemeente betekent dat Waadhoeke uiterlijk in 2040 geheel zelfvoorzienend wil zijn als het om energie gaat. Een ambitieuze doelstelling,  daar het rijk en de provincie inzetten op 2050. Vrijwel de gehele raad was direct akkoord.
’Fuortsmiten jild’ - Alleen de VVD vond dat Waadhoeke niet zo nodig het braafste jongetje van de klas hoefde te zijn. ”De rest set yn op 2050,” zei Hendrik  Terpstra. ”Dan is it net ferstannich as wy op 2040 ynsette. It is foaral fuortsmiten jild, en in yneffektyf gebrûk fan ús middels: wy moatte de sinten oer minder  jieren útsmare, wat hegere kosten per jier betsjut,” aldus de VVD-fractievoorzitter. 
’Druk op de tsjettel’ - Wethouder Jan Dijkstra verdedigde de 2040-doelstelling. ”Wij wolle opsjitte hjirmei, en hawwe derom hiel bewust keazen foar 2040,  om de druk op de tsjettel te hâlden.”
Dijkstra zei dat het actieplan duurzaamheid in juni 2019 klaar moet zijn. ”Wij wolle der earst mei ús ynwenners oer yn gesprek.” Op initiatief van het CDA zal  Waadhoeke bij alle Nederlandse gemeenten erop aandringen ”een landelijke lobby tegen het gebruik van plastic als verpakkingsmateriaal te starten”. De overlast van plastic in de gemeente is enorm, stelt de partij. ”Het is dweilen met de kraan open.” 
’Yn de krante’ - De 2040-doelstelling en de lobby tegen plastic verpakkingsmateriaal, beide gingen de VVD eigenlijk te ver. Het eerste is niet handig, het tweede is vooral een zaak van ’Den Haag’. ”Mar,” zei Terpstra, ”helaas komt de VVD dan wer yn de krante as hawwe wy tsjin it ferwiderjen fan plastik stimd, en dat fine wy ek net sa prettich, dus om dy reden moatte wy de moasje wol stypje,” zei Terpstra, tot vrolijkheid van zijn collegaraadsleden. Ook een motie van SAM Waadhoeke om de gemeente aan te melden voor een proef met aardgasvrij wonen werd unaniem aangenomen. De gemeente gaat eerst met bewoners in gesprek over duurzaamheid.

Bildtse Post