Waadhoeke’s eerste begroting heeft plus van 1.3 miljoen

De eerste begroting van de nieuwe gemeente Waadhoeke, voor 2019, laat een plus zien van liefst € 1.3 miljoen. De gemeente staat volgens het college van b. en w. “voor grote uitdagingen” en heeft “een ambitieus ontwikkelperspectief vastgesteld”.

 “Met deze programmabegroting zetten we koers naar het tweede jaar van onze nieuwe gemeente. We kunnen voortbouwen op de solidebasis die in  2018 is gelegd, zowel organisatorisch, financieel als beleidsmatig,” aldus Caroline de Pee, wethouder financiën.
Een ambitie van de nieuwe  gemeente is om “nabij te besturen”: ze wil dichtbij de inwoners en organisaties staan. De gemeente richt zich hierbij op vier thema’s: Waadhoeke,  beleven, fijn leven en ons landschap.
Om deze vier terreinen uit te werken vraagt het college € 200.000 aan de raad. De ‘buffer’ van € 1.3 miljoen is mooi, maar ook nodig omdat er nog veel op de gemeente af zal komen, verwacht het college. “De ruimte in het financiële perspectief moet gezienworden in het licht van de actualisering  en harmonisatie van de beheerplannen, waarin het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen staat.
Daarnaast spelen er binnen het Sociaal Domein grote onzekerheden, die directe financiële gevolgen kunnen hebben,” zo laat het college weten.
De gemeenteraad neemt de begroting op donderdag 1 november in behandeling. 

 

Bildtse Post