’Waddenhoek’ wil meertalige burgemeester

De nieuwe burgemeester van Waadhoeke zal de meertaligheid van de gemeente moeten omarmen. Dat heeft de vertrouwenscommissie  donderdag uitgesproken, toen het bij de bespreking van de profielschets hierover scherp werd ondervraagd door Arno Brok. De Commissaris van  de Koning begon zijn inbreng in het Bildts en gaf daarmee een duidelijk signaal af.

Door Gerard de Jong - Gemeentebelangen-raadslid Herre Hof had zich net beklaagd over het feit dat Waadhoeke in de profielschets voor de  nieuwe burgemeester omschreven werd als “Bildts, Fries en Nederlands-sprekende gemeente”. Bildts is geen officiële taal en hoort daarom niet  in dat rijtje thuis, zei Hof.
Maar CdK Arno Brok gaf Hof direct lik op stuk: hij begon zijn op- en aanmerkingen over de profielschets in het Bildts. “Waddenhoek is ‘n gemeente  die’t fan ferbining út foorút wil en fan de ferskillen ’n kracht make wil en hur kinmerkt deur de mînslike maat, mienskip en fakmanskap,” aldus  Brok, die het Bildtse ‘Waddenhoek’ gebruikte.
De Commissaris van de Koning is degene die de gesprekken moeten voeren met kandidaat- burgemeesters. Brok wilde daarom helder krijgen  wat voor persoon Waadhoeke nu precies zoekt. Vooral op het gebied van meertaligheid was de profielschets niet duidelijk genoeg, zo liet Brok  merken. “Sollicitanten moeten een positieve houding hebben ten opzichte van meertaligheid, een positieve taalattitude,” zei Govert Geldof, voorzitter van de vertrouwenscommissie.
Dat was Brok net iets te vaag, dus scherpte hij zijn vraag aan. “Is dizze rie fan betinkst dat de nije  boargemaster meartalich wêze moat? Wij moatte dêr kandidaten op trochfreegje kinne.” Volgens Geldof is dit het geval, en zal een  Nederlandstalige burgemeester op termijn ook op Friese en Bildtse cursus moeten. Geldof gaf verder aan dat het geslacht van de kandidaat -  “vrouw, man of een ander gender” - ondergeschikt is aan de kwaliteit. “Geslacht zal niet een bepalende factor zijn.”
CdK Brok zal in september dit  jaar gesprekken voeren met de sollicitanten. In oktober dit jaar moet de eerste burgemeester van ‘Waddenhoek’ voorgedragen, benoemd en geïnstalleerd worden.

Bildtse Post