Zorgen raad Waadhoeke om Empatec

De gemeenteraad van Waadhoeke maakt zich zorgen om werkvoorziening Empatec. Met een raadsbreed aangenomen amendement roept men Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West op om met Empatec en de betrokken gemeenten maatregelen te nemen om de dienst voor de toekomst te behouden.

Door Gerard de Jong - Bij Empatec werken zo’n 230 mensen met een beperking. De organisatie krijgt echter steeds minder cliënten, en dat merkt men in de  portemonnee. Vanaf 2019 moet er waarschijnlijk € 500 per werknemer bij. SAM-raadslid Sjoerd Simon Kuipers uitte zijn zorgen over de toekomst van de  werkvoorziening. ”De budzjetten dale en Empatec komt onder druk te staan. ’t ’Huus Empatec’ is aigenlik te groat worren. Alles mot út de kast om ’t tij te keren  en de foorsiening te behouwen,” zei Kuipers. Volgens wethouder Boukje Tol zit de raad ’terecht op het vinkentouw’, en zal het een heikel punt worden de  komende tijd.
Biodiversiteit - Een succesje was er donderdag voor de ChristenUnie. De kleinste fractie - bestaande uit raadslid Dit Bloem - vroeg via een motie het college een plan van aanpak te laten opstellen om meer op biodiversiteit in te zetten.
”Sinds twintig jaar neemt het aantal bijen wereldwijd af. Dit is een gevolg van  chemische verontreiniging zoals pesticiden en biociden. Dit leidt tot een daling van voedingsmiddelen voor bijen,” zei Bloem. Volgens het raadslid worden in de agrarische gemeente Waadhoeke relatief veel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, en zou de gemeente daarom in moeten zetten op biodiversiteit.
De VVD  en het CDA waren tegen. Zij vinden dat de ChristenUnie de agrarische sector teveel als ’boosdoener’ ziet. Volgens wethouder Caroline de Pee (CDA) was de motie voorbarig, omdat het college biodiversiteit nog in de plannen zal uitwerken.
Toch stemden coalitiepartners van het CDA, de FNP en SAM, mee met de motie, net als Gemeentebelangen, waardoor het voorstel werd aangenomen.

Bildtse Post