Eerste begroting van Waadhoeke biedt kansen

Met een plus op de balans van € 1.18 miljoen, en nog eens € 1.2 miljoen al gereserveerd voor dorpen en wijken, is er bij de start van de nieuwe gemeente Waadhoeke best wat mogelijk. Dat was donderdag de boodschap van het nieuwe college. Dat laat een raad zich doorgaans geen twee keer zeggen, en dus haalden alle partijen hun verlanglijstje al tevoorschijn.

Door Gerard de Jong - De nieuwe coalitie - bestaande uit CDA, SAM en FNP - benadrukte bij hun eigen akkoord in december al dat ze vooral samen aan het  nieuwe Waadhoeke-avontuur willen beginnen. Oftewel ook met Gemeentebelangen, VVD en ChristenUnie, de oppositiepartijen. Zoiets kan niet zonder dat er wat  te besteden is, en dat is er ook.
Bij het opstellen van de eerste voorjaarsnota, over enkele maanden, zullen duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. Nu was er echter al volop gelegenheid  om wensen kenbaar te maken. Zoals daar zijn: het oplossen van gevaarlijke kruispunten, een fietspad, geld voor zorg op maat, de dorpsbakker van Marsum. Geld voor de hele cultuursector en niet alleen de Koornbeurs, bepleitte Gemeentebelangen.
En nieuwbakken FNP-voorman Leendert Ferwerda wil dat de busverbinding tussen St.-Anna/Menaam en Franeker verbeterd wordt. Dit Bloem van ChristenUnie zei dat ”het Bildt het goede voorbeeld heeft gegeven” als Fairtrade gemeente, en Waadhoeke dit voorbeeld zou moeten volgen.
De wethouders - inclusief Boukje Tol, die aan het begin van de avond werd benoemd - noteerden het en wezen niets bij voorbaat af. De echte noten zullen nog gekraakt moeten worden. ”Dit is een mooie maar voorzichtige begroting,” zei wethouder Caroline de Pee. ”Want er komt nog  wel wat aan. Maar deze vragen en opmerkingen zijn mooie ingrediënten voor de voorjaarsnota.” Gemeentebelangen (GB) komt tegen die tijd vast met een nieuwe wens, want de hunne bleek al ingewilligd: raadslid Herre Hof kwam met een motie om het parkeerterrein naast  het gemeentehuis te laten asfalteren. Wethouder Jan Dijkstra (FNP) kon de raad geruststellen dat er al is voorzien in het verharden ervan, en  dat dit zal gebeuren zodra het werkverkeer is vertrokken.

Bildtse Post