Keizer (CDA) en Ferwerda (FNP) fractievoorzitter

Nog vier raadsleden en wethouder Tol worden benoemd - Leendert Ferwerda en Esther Keizer worden in de nieuwe gemeenteraad van Waadhoeke fractievoorzitter van hun partij. Ferwerda gaat de FNPfractie leiden, Keizer zit het CDA voor.

Door Gerard de Jong - Beide schuiven door, nu hun lijsttrekkers het college in gaan: Jan Dijkstra (FNP), Caroline de Pee en Nel Haarsma (beide CDA) worden wethouders in het eerste college van Waadhoeke.
‘Ferbiner’ - Esther Keizer groeide op in St.- Annaparochie en woont nu in Menaam. Zij zal het CDA gaan aanvoeren. “Maandeg hewwe wij de eerste echte  fraksyfergadering had, en hew ik anboaden dat ik ’t graag doen wil,” zegt Keizer. “Ik hew namens de pertij, tegaar met Caroline de Pee, de kelezy-onderhannelings deen. Der hew ik soa’n soad enerzy fan kregen.”
Keizer zat eerder in Provinsjale Staten, maar het fractievoorzitterschap is nieuw voor haar. “Ik hew d’r heel feul sin an. Ik staan foor de waarden fan ’t CDA, maar bin ok  ’n ferbiner. Wij kinne ’t in deuze nije gemeente alleen maar metnander doen, dus wille wij de opposisy d’r graag bij betrekke,” zegt Keizer, die thuis Fries, maar met Bilkerts Bildts praat. “Ik foel mij echt ’n Bilkert.”
‘Bildts geluud’ - Leendert Ferwerda gaat de fractie van FNP leiden. Een echte Bilkert – Ferwerda was tien jaar lang leider van Frije Bilkerts – die de Fryske Nasjonale Partij aanvoert. “Der is in goed overleg binnen de fraksy foor koazen,” vertelt Ferwerda. “’n Bilkert as fraksyfoorsitter fan de FNP, dat is even winne. Maar binnen ôns standpunt over meertaligens is ’t niet onloochys. De pertij het ’t Bildts altyd omêrmd, en ’t Bildtse geluud sil dus ok in de nije gemeenteraad klinke.”
Nieuwe raadsleden - Door de vorming van de coalitie van CDA, SAM en FNP kunnen enkele kandidaat-raadsleden alsnog plaatsnemen in de raad. Klaske Wijbenga- Reitsma uit St.-Jacob komt in de CDA-fractie, samen met Tjerk Wijnia uit Tzum. Haye Stellingwerf (voorheen Werkgroep het Bildt) uit Minnertsga komt voor SAM in de
raad. Berltsumer Haye Hoekstra neemt zitting namens de FNP. De vier worden tijdens de vergadering van 18 januari geïnstalleerd.
Dat geldt ook voor Boukje Tol, die namens SAM in het college plaatsneemt. Tol verbleef tijdens de benoeming van de wethouders op 2 januari nog in het buitenland.

Bildtse Post