’Het afscheid zit op het Bildt het diepst’

 

1751-zilveren-penning-voor-burgemeester-krol-uit-handen-cvk-brokCdK Brok steekt Bilkerts hart onder de riem - Donderdag werd in een laatste, ceremoniële vergadering op het gemeentehuis afscheid genomen van gemeente  ’t Bildt. In een warme maar pragmatische bijeenkomst waren mooie woorden te horen. Vijf raadsleden kregen een lintje uitgereikt. Commissaris van de Koning Arno Brok sprak invoelend over de ’pijn’ van de Bilkerts, maar stak ze ook een hart onder de riem.

Door Gerard de Jong - Het zijn voor Brok drukke dagen: in enkele dagen tijd reist hij langs alle gemeenten in Fryslân die per 1 januari opgaan in een andere,  grotere gemeente. Elke gemeente doet dit op z’n eigen manier, merkte hij. ”Maar op het Bildt zit het afscheid het diepst,” concludeerde Brok.
’Kreeg het te kwaad’ - Burgemeester Gerrit Krol – die per 1 januari met pensioen gaat – memoreerde in zijn eigen afscheidspraatje nog even aan de  overwegingen die ten grondslag lagen aan de fusie. ”Dat besluit ging niet zonder slag of stoot; het voornemen riep weerstand op. Er waren twee argumenten voor: de versterking van de slagkracht, vooral gelet op de decentralisatie; en de kwetsbaarheid van de gemeente.”
Krol staat niet te boek als sentimenteel bestuurder, maar gaf toe het er toch wel eens moeilijk mee te hebben gehad. ”Zakelijk is dit prima, het beste voor de bewoners. Maar gevoelsmatig kreeg ik het ook wel eens te kwaad door dit besluit.” Krol zei dat het Bildt niet zal verdwijnen. ”Nu niet, nooit niet. En de Bilkerts hebben dit zelf in eigen hand, door actief de taal en cultuur uit te blijven dragen,” aldus de burgemeester, die wel erkende dat de (fysieke) afstand tot het nieuwe gemeentehuis groter is voor de Bilkerts dan nu.
’Onverzettelijk en kritisch’ - Commissaris van de Koning Arno Brok toonde zich empathisch. ”Dit is een bijzondere dag, en een dag vol emotie, voor iedereen die zich met dit mooie stukje grond verbonden voelt.” Brok las daarop het gedicht ’Hier wutteld weze’ van Arjen Dijkstra voor. Brok beloofde dat hij namens de  provincie ”de zorg van de Bilkerts zou overbrengen aan de nieuwe gemeente”.
Hij schetste de Bildtse volksaard door een vergelijking te trekken met Grietman Willem van Haren, de ’Friese Multatuli’. ”Hij was enorm kritisch. Die onverzettelijke kritische blik past bij u als Bilkerts.” Toch sloot ook Brok hoopvol af: de Bilkerts hebben het in eigen hand. ”Het afscheid zit op het Bildt het diepst, dat is logisch. De Bildtse taal en identiteit zijn heel anders dan die van bijvoorbeeld  Menameradiel. U heeft het gevoel dat u het meest te verliezen heeft. Maar zoals uw oud-burgemeester Klaas Dankert laatst ook zei: taal laat zich niet vangen  door gemeentegrenzen. Zo is het. Gevoelsmatig zullen de mensen hier altijd op het Bildt blijven wonen. Dat verandert niet.”

Zie ook het artikel: Afscheid van burgemeester, raad en ambtelijk apparaat op laatste vergadering

 

Bildtse Post