Coalitie CDA, SAM en FNP een feit

Partijen akkoord, presentatie programma en nieuwe wethouders - De beoogde coalitie van CDA, SAM Waadhoek en FNP is een feit. De drie partijen zijn het eens geworden over een coalitieakkoord en de verdeling van de wethoudersposten. Vanmiddag is de presentatie.

De coalitie is tot stand gekomen op voorspraak van informateur Fred Veenstra. Na de verkiezingen van Waadhoeke inventariseerde hij de wensen en mogelijke breekpunten van alle partijen.
Het was niet onlogisch geweest als Gemeentebelangen ook was aangeschoven voor de onderhandelingen, als derde partij in de gemeente. Die partij had over belangrijke punten echter een heel ander standpunt dan de anderen, en viel daardoor buiten de boot. Veenstra adviseerde daarom een linksgeoriënteerde coalitie van CDA, SAM en FNP. Winnaar  CDA ”omarmde” dit advies, en nauwelijks twee weken later zijn de partijen er al uit.
De partijen presenteren vanmiddag in Franeker hun akkoord. Ook maken ze de namen van de kandidaat-wethouders bekend.

Bildtse Post