Kuipers op plek twee bij SAM Waadhoeke

Sjoerd Simon Kuipers staat op plek twee op de lijst van SAM Waadhoeke, voor de komende herindelingsverkiezingen.Van de 29 leden op de lijst van de partij – een samenwerking van de PvdA, Werkgroep het Bildt en GroenLinks – komen er twaalf van het Bildt.

Rondetafelgesprek Waadhoeke in MFC Ons Huis

De toekomstige gemeente Waadhoeke wil graag in gesprek met haar inwoners over burgerparticipatie. In kleine groepjes wordt met elkaar over verschillende thema’s van gedachten gewisseld.

Bildtse Post