Afscheid van burgemeester, raad en ambtelijk apparaat op laatste vergadering

1751-afscheid-burgemeester-en-gemeenteraad’Het was een groot voorrecht om burgemeester van het Bildt te zijn’ - De laatste bijeenkomst op het gemeentehuis stond in het teken van afscheid: van de gemeente, maar ook van de burgemeester en gemeenteraad. Vijf raadsleden kregen een Koninklijke Onderscheiding, burgemeester Gerrit Krol kreeg een zilveren penning uit handen van CdK Arno Brok.

Door Gerard de Jong - Commissaris van de Koning Arno Brok werkte eerder al samen met Gerrit Krol. Beide kennen elkaar goed. Zo goed, dat een steekje onder water er van beide kanten wel vanaf kon. Brok, tegen Krol: ”Ik snap waarom de mensen hier zo tevreden over u zijn. Een man een man, een woord een  woord. U kunt een boefje zijn, een boef zelfs, maar op een echte streek heb ik u nog nooit kunnen betrappen. U bent de scheids die het spel nooit stukfluit,” zo typeerde Brok de burgemeester.
Krol deed vervolgens een boekje open: ”Brok noemde mij vaker een boefje. Maar ik noemde hem dan een rat of ratje. Maar dat mag niet in de krant!” Het leidde  tot de nodige hilariteit, die ook binnen de middag paste. Het was een en al afscheid, maar zwaar werd het nooit.
Zilveren penning -  ”Krol zou eerst voor een halfjaar waarnemend burgemeester zijn, maar dat werden er 7.5 jaar,” zei Brok. ”Hij is daarmee de langstzittende waarnemend burgemeester, en met 72 jaar tevens de oudste burgemeester van Nederland. Het stopt nu voor het Bildt, en voor u als burgemeester. De  Commissaris van de Koning kwam niet met lege handen: hij kende Gerrit Krol de Zilveren CdK-penning toe voor zijn verdiensten als bestuurder. ”Als ik de woorden van Brok moet samenvatten, komt het neer op: ’Er is geen betere!’ Al denken mijn vrouw en kinderen daar vast genuanceerder over,” grapte de  burgemeester. Zijn familie zat donderdag op de eerste rij.
’Nieuwe geschiedenis’ - Vice-voorzitter van de raad, Rikus Bruinsma, bedankte het college en de ambtenaren. Namens de raad wees ook hij erop dat de  Bilkerts ”de taal en cultuur moeten blijven uitdragen”, ook in Waadhoeke.
Gemeentesecretaris Ruud Goeman nam eveneens het woord. Goeman begon met zeggen dat afscheid niet altijd zwaar valt. ”Afscheid hoort bij het leven. Vanaf 1 januari voegen we nieuwe geschiedenis toe aan het Bildt. Waadhoeke biedt  nieuwe mogelijkheden. Ook in dit huis zijn we wat losser van elkaar geraakt. Maar wat van waarde is nemen we altijd mee. Al valt het afscheid nu toch een beetje zwaar.” Namens het ambtelijk apparaat bood Goeman een schilderij – gemaakt door Janny Vellinga – aan de burgemeester en zijn vrouw Griet aan.
1751-raadslid-haye-stellingwerf-met-cadeaus’Echt Bildtse raad’ - Het was donderdag ook de allerlaatste keer dat de gemeenteraad bijeen kwam. ”Deze gemeenteraad kenmerkte zich door een grote mate van eensgezindheid, uitgezonderd de herindeling. Er werd wel eens voetbal gekeken op een iPad, soms was het politiek op de vierkante centimeter, er liep  wel eens iemand weg. Maar we deden het samen, en als het uit de hand liep was er altijd de stoep voor het gemeentehuis om het uit te praten. Het was een  prima functionerende gemeenteraad: recht door zee, soms zwart-wit, kort en duidelijk. Echt Bildts.”
Lintjes - De raadsleden kregen een groepsfoto en een pennenset mee. Voor vijf raadsleden was er een Koninklijke Onderscheiding: deze wordt verstrekt als  iemand zich meer dan twaalf jaar heeft ingezet als raadslid. Wiebe Postma en Jaap de Haan (beide VVD), Frans Hiemstra (PvdA), Rikus Bruinsma en Griet de  Boer (beide CDA) kregen door burgemeester Krol de versierselen opgespeld die horen bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.
’Groot voorrecht’ - En toen was het einde echt daar. Krol: ”In 1955 begon ik de Bildtse Post te lezen. De burgemeester was toen de heer Klok, en ik was zeer geïnteresseerd in de volledige raadsverslagen. Ik las er alles over, niet wetende dat ik zelf de laatste burgemeester van gemeente het Bildt zou zijn. Het was een groot voorrecht, voor mij persoonlijk de kers op de taart. Zonder u allen was het lang zo waardevol niet geweest.”
En met een ferme klap met de houten voorzittershamer sloeg Krol het tijdperk gemeente het Bildt definitief de geschiedenis in.
Bij de foto's; boven: Vijf Bildtse raadsleden werden donderdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze kregen de onderscheiding omdat ze twaalf jaar of langer in de gemeenteraad hebben gezeten, en nu afzwaaien. Van links naar rechts: Frans Hiemstra (PvdA), Griet de Boer (CDA), Rikus Bruinsma (CDA), burgemeester Krol, Jaap de Haan (VVD) en Wiebe Postma (VVD). Voor de overige raadsleden - sommigen komen in de nieuwe gemeenteraad van Waadhoeke, andere zien we niet terug op het politieke toneel - kregen een pennenset, bloemen, en een ingelijste groepsfoto van de gemeenteraad.
Foto midden: Raadslid Haye Stellingwerf met de cadeau's. (foto’s Jan Bonefaas)
Foto onder: Het gemeentehuis van het Bildt, een schilderij van Janny Vellinga, dat burgemeester Krol kreeg aangeboden.
1751-schilderij-gemeentehuis-van-mirjam-vellinga

 

 

 

 

 

’Kritische pers is onmisbaar’

Tijdens de afscheidsmiddag op het gemeentehuis, wees burgemeester Gerrit Krol op het belang van onafhankelijke media die de gemeentelijke politiek volgen.
Door Gerard de Jong - De burgemeester dankte – net als Rikus Bruinsma eerder al namens de raad deed – vooral de Bildtse Post en ook de Leeuwarder Courant voor hun aanwezigheid bij de vergaderingen en het volgen van het nieuws.
”De lokale democratie kan niet zonder een kritische pers,” zo zei Krol. ”Dat is voor ons  bestuurders niet altijd makkelijk. Maar, zoals mijn oud-collega mevrouw Van Ulzen in Leeuwarden altijd zei: na drie dagen verpakt men de vis er in,” zo grapte de  burgemeester. Er waren bloemstukken voor de aanwezige journalisten. Een ongebruikelijk en sympathiek gebaar.

Zie ook het artikel: ’Het afscheid zit op het Bildt het diepst’

 

 

Bildtse Post