’Coalitie Waadhoeke van CDA, SAM en FNP’

Informateur Fred Veenstra heeft de winnaar van de verkiezingen, het CDA, vrijdag voorgesteld om een coalitie met SAM en FNP te onderzoeken. Het CDA heeft zijn  advies omarmd en het vrijdagmiddag gedeeld met de overige partijen. Gemeentebelangen - die een zetel meer kreeg dan FNP - valt buiten de boot.

Door Gerard de Jong - Na de winst bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week woensdag, heeft het CDA Fred Veenstra gevraagd om als informateur aan de slag te gaan. In de voorbije week heeft hij met alle partijen gesprekken gevoerd. Veenstra’s voorstel voor de Waadhoeker coalitie is een samenwerking tussen het CDA, SAM en FNP. Op basis van de partijprogramma’s en de gevoerde gesprekken acht hij deze combinatie het meest kansrijk.
”De belangrijkste argumenten voor de samenwerking zijn: De partijen onderschrijven de werkwijze van het betrekken van de inwoners bij de beleidsvorming en  –uitvoering; Alle drie de partijen hebben een duidelijke visie op duurzaamheid.
Deze punten geven het CDA het vertrouwen dat er met een betrokken en  oekomstgerichte aanpak in Waadhoeke gestart kan worden,” zo laat de informateur weten. Vrijdagmiddag heeft de fractie van het CDA het coalitievoorstel bekend gemaakt aan de andere partijen. Daarmee zit het werk van de heer Veenstra er op; hij draagt het stokje over aan de heer Theo Joosten.
Die zal als formateur de  formatiefase die nu van start gaat, begeleiden. In deze fase zullen de beoogde collegepartijen met elkaar onderhandelen over de inhoud van het coalitieakkoord, de verdeling van portefeuilles en kandidaten voor het wethouderschap.

Bildtse Post