’Stimme? Se hewwe ’t Bildt al kapot maakt’

1748-franeker-burgemeester-van-zuijlen-maakt-verkiezingsuitslag-officieelDe Bilkerts liepen zacht gezegd niet warm voor de eerste herindelingsverkiezingen voor de gemeente Waadhoeke. Nu kennen herindelingsverkiezingen – weg van het landelijke verkiezingsgeweld en media-aandacht – traditioneel lage opkomsten. Waadhoeke scoorde een opkomst van 44%. Het Bildt deed het van de drie fuserende gemeenten duidelijk het slechtst: maar 42,5% leverde het stembiljet in.

Door Gerard de Jong - Tijdens de uitslagenavond in café De Doelen in Franeker hielden de meeste Bildtse (kandidaat-)raadsleden zich op de achtergrond. Behalve hen van de winnaar, het CDA. Een verslag van een verkiezingsavond op voor Bilkerts onbekend terrein.
 Geen Johan Postema of Sonja van der Bij die koffie schonken dit keer, wachtend in de hal van het gemeentehuis van St.-Anna. De uitslagenavond van de verkiezingen voor Waadhoeke vond woensdag plaats in café De Doelen, in Franeker. ’Hoofdstad’ van de nieuwe gemeente Waadhoeke.  Bilkerts waren er – op de (kandidaat-) politici na - op één hand te tellen. Dit in tegenstelling tot eerdere verkiezingsavonden, waarop het Bildt uitliep en er meer dan  honderd Bilkerts traditiegetrouw op het gemeentehuis in St.-Anna samen kwamen.
’Jùst nou stimme’ - ”Stimme? Ni, werom? Se hewwe ’t Bildt al kapot maakt. Foor mij blyft ’t Bildt gewoan ’t Bildt. Niks ’Waadhoeke’, der hew ik niks met.” De jonge vrouw wil niet met haar naam in de krant, maar haar punt is duidelijk.
Ze is niet de enige. Het is rustiger dan ooit op de stembureaus op het Bildt, woensdag. Voor Gerrit Krol zijn het de laatste verkiezingen als burgemeester. Hij maakt  een rondje langs alle dorpen, maar ook hij zegt zich zorgen te maken over de opkomst. ”Ik bin bang dat de opkomst heel leeg is. Jùst nou souwen de Bilkerts ’n  Bilkert in de nije raad kieze motte.”
Pownews - Op hetzelfde moment maakt omroep Powned een gang door het dorp. De omroep, opportunistisch als altijd, duwt de roze microfoon onder de neus van winkelgangers en Bilkerts waarvan het dezelfde ochtend de naam in de krant zag (in dit geval Trouw, dat een lang artikel aan het Bildt wijdde).
Aldert Cuperus en oud-burgermeester Klaas Dankert verdedigen het ’Bildts Aigene’ met verve, maar het meest beklijft wellicht de gesprekjes die Pownews opneemt bij de Aldi. ’Schaalvergroting zou beter zijn, maar dat is niet mijn mening.’
En: ’Waadhoeke? Ni, ik blyf ’t ’t Bildt noemen.’ In De Doelen, even na negenen: is het business as usual. Geïnteresseerde burgers druppelen binnen. Veel Bilkerts zijn er dan nog niet: burgers maken de verre oversteek niet, en Bildtse politici zijn laat, want moeten van het Bildt komen.
’Achlum?’ - Roelof Louwsma, ingehuurd als spreekstalmeester, deelt de eerste uitslagen met de zaal. Het gaat per stembureau. Kriskras door de nieuwe gemeente. ”Achlum? Hoort Achlum ok bij ôns nije gemeente?!” Na de eerste tussenstand, na 17 van de 39 stembureaus, gaat de FNP aan de leiding. Lijsttrekker Jan Dijkstra is uitzinnig. ”Bam! Dit hawwe wy mar! Ik keapje der ien op!” De FNP doet het goed, maar is na de tweede tussenstand al wel ingehaald door het CDA  en SAM.
Het wordt drukker in De Doelen, maar niet met Bilkerts. Na de derde tussenstand is het wel duidelijk: het CDA wint glansrijk, gevolgd door het verrassende  AM, en Gemeentebelangen, dat de stemmen vooral uit Dronryp en Franeker haalt.
’Brede coalitie’ - De CDA’ers zijn uitzinnig van vreugde. Winnen hadden ze wellicht wel rekening mee gehouden, maar zo afgetekend? Nee. De kandidaten van SAM Waadhoeke zijn vooral beduusd. ”Wij waren niet bekind, wy mosten soeke, maar dut had ik echt niet docht,” zegt Stjabuurtster kandidaat Sjoerd Simon Kuipers. ”Ik had op fier sitten rekend, niet op ses. Dut is geweldig. Al is de lege opkomst wel echt ’n minpunt.” Kuipers spreekt die avond meteen zijn voorkeur uit voor een  ”brede coalitie”, een coalitie van meerdere partijen die de gemeente in oprichting recht doet.
’Ik kin wel janke’ - Buiten De Doelen, tussen de rokers, heeft Leendert Ferwerda het moeilijker. Frije Bilkerts sloot zich aan bij de FNP. Hij wordt van alle kanten bestookt met advies dat te laat komt. Willem Roersma (Gemeentebelangen): ”Ik heb het altijd gezegd: had je nu maar aangesloten bij Gemeentebelangen, dan had je veel meer zetels gehaald!”
En kandidaat-raadslid Neeltje van de Brand, van SAM Waadhoeke, in het voorbijgaan: ”Had je maar bij SAM moeten zitten!” Ferwerda staat er verslagen bij: zijn  partij heeft geen zesde zetel behaald, waardoor zijn fractiegenoot van nu, Roel Nauta, buiten de boot valt. ”Der hadden wij as Frije Bilkerts al op rekend. Ik kin wel  janke.” Met 515 stemmen deed hij het heel behoorlijk, maar de Bilkert is toch wat uit het lood geslagen. De meeste Bilkerts die er waren beginnen dan aan de  terugreis. Eén die een stuk langer duurt dan vroeger, na een uitslagenavond in St.-Annaparochie.

 

Bilkerts in de nieuwe gemeenteraad

De volgende personen van het Bildt zijn in de nieuwe gemeenteraad van Waadhoeke gekozen, met het aantal stemmen erbij.

CDA
• Nel Haarsma                   Minnertsga                             647
• Wietske van der Veen    Vrouwenparochie                   80

FNP
• Leendert Ferwerda         St.-Anne                                 515

SAM Waadhoeke
• Sjoerd Simon Kuipers   St.-Jacob                                358
• Boukje Tol                        Minnertsga                            545

• Klaske Wijbenga-Reitsma (CDA, St.-Jacob, 30) stond op plek 9, maar komt vrijwel zeker in de raad als lijsttrekker Caroline de Pee en/of Nel Haarsma een wethouderspositie aanvaardt.
• Haije Stellingwerf (SAM, Minnertsga, 57) stond zesde op de lijst, maar werd gepasseerd door Bart van Wijk, die met voorkeursstemmen in de raad komt. Stellingwerf komt in de raad als een van de gekozenen (bv. Boukje Tol) wethouder wordt in het nieuw te vormen college.
• Roel Nauta (Minnertsga, 82) komt niet terug in de raad. Hij stond op plek 6 bij de FNP, maar de partij haalde 5 zetels. Hans Nauta van plek 7 gaat bovendien over Roel Nauta heen, omdat hij 155 stemmen vergaarde.

Als we Wijbenga-Reitsma en Stellingwerf vast ’tellen’, komen op 7 van de 29 zetels in de raad van Waadhoeke mensen van het Bildt te zitten.

Zie ook het artikel: Historisch lage opkomst verkiezingen Waadhoeke

 

 

Bildtse Post