Friese bestuurders proosten op ’t Bildts

1747-het-ondertekenen-van-de-bestuursovereenkomstBlijf het belang van meertaligheid benadrukken. Want als wij het niet doen, doet niemand het. Commissaris van de Koning Arno Brok maakte dit nog maar eens duidelijk. Samen met zeven burgemeesters ondertekenden ze de bestuurlijke overeenkomst ’Frysk taalbelied’, met daarin speciale aandacht voor het Bildts in de nieuwe gemeente Waadhoeke.

Door Gerard de Jong - ”Tsjoch!” zei gedeputeerde Sietske Poepjes vrijdag in de statige koffiekamer van het provinciehuis. Ze werd gelijk gevolgd door  burgemeester Gerrit Krol. ”Op ’t Bildts!” De bestuurders namen een Beerenburgje op de door hen allen ondertekende ’Frysk Taalbelied’. Ook Poepjes zette haar krabbel. De overeenkomsten zijn nu op weg naar Den Haag, waar de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, ze eveneens zal  ondertekenen.
’Drager fan de taal’ - ”Wy sette hjoed net allinnich ús hantekening omdat it no ienris sa fêstlein is. Mar wy besykje dingen te dwaan as drager fan de taal en ús meartaligens. Want as wy it net dogge, wa docht it dan wol,” zei Brok. ”Frysk, mar ek it Biltsk, moat gewoan wêze. Jo moatte it brûke net omdat it moat mar omdat jo dat wolle. Dêr moat ek yn de nije gemeente Waadhoeke omtinken foar wêze.”
’In nije tiid’ - De overeenkomst is bedoeld om te garanderen dat het Fries er in de nieuwe gemeente niet op achteruit gaat. Dit is een van de rechten die het Fries heeft, omdat het een taalstatus heeft. Het Bildt heeft geprobeerd een status te krijgen, maar dit werd begin dit jaar afgewezen door minister Plasterk. Toch zit ook de provincie bovenop het Bildts. In de overeenkomst staan regels waaraan de nieuwe gemeente moet voldoen.
Zo moet er elk jaar verslag  uitgebracht worden over wat men doet om de taal te beschermen. ”Wy stean op ’e drompel fan in nije tiid,” zei Poepjes. ”Provînsje Fryslân hat tiid, oandacht en jild oer foar meartalichheid.” Ze wees ook op een nulmeting van het gebruik van Bildts en Fries, zodat later gemeten kan worden hoe het er voor staat met de talen.
Cursus Bildts voor Ollongren -  Burgemeester Krol zei dat met de overeenkomst ”het maximale is bereikt” voor het Bildts. Intussen wordt stiekem de hoop al wat gevestigd op minister Ollongren. ”Sij praat neist Nederlânsk ek Sweedsk,” zei Brok. ”Sy begrypt it belang fan meartalichheid. Miskien kin sij der in ympuls  oan jaan.” Er werd zelfs het idee geopperd de minister een cursus Fries aan te bieden, maar volgens Krol past Bildts haar waarschijnlijk nog beter. Grappend: ”Dat likent feul meer op ’t Sweeds.”
V.l.n.r. Gedeputeerde Sietske Poepjes, CdK Arno brok en burgemeester Gerrit Krol ondertekenen de bestuursovereenkomst. (foto: Jacob van Essen)

Bildtse Post