ChristenUnie-soep en CDA-appèlbomen

1745-gemeentebelangen-bij-expert-meijerOver vier weken worden historische verkiezingen gehouden. Dan kiezen de inwoners van het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en vier dorpen uit Littenseradiel de eerste gemeenteraad van de nieuwe gemeente Waadhoeke. De vijver waaruit stemmen gevist kunnen worden is plots flink groter, en dus trekken de partijen er geregeld op uit, zo laten ze de media weten. De  Bildtse Post volgt het wel en wee van de partijen tijdens hun campagne tot 22 november. - Door Gerard de Jong


• De ChristenUnie
laat weten dat op zaterdag 11 november Gert-Jan Segers, fractieleider van de partij in de Tweede Kamer, naar Waadhoeke op bezoek komt. Segers zal in Leeuwarden, Franeker en Sneek het gesprek aangaan. ”Daar zal hij het hebben over dat elk mens ertoe doet en mee moet kunnen doen in de samenleving, ook het duurzaam omgaan met de schepping  komt aan bod.
In Waadhoeke is het aantal banen toegenomen, vrijwilligers zijn overal actief, nieuwe initiatieven starten en de kernen bruisen van activiteiten. Leden van de ChristenUnie staan positief in het leven. Daarom bieden zij bij deze locaties en tijdens de campagne de kans om positieve ervaringen te delen. Daarvoor bezoekt ChristenUnie drie zaterdagen de kernen in Waadhoeke. Hier  deelt het ChristenUnie team soep uit gemaakt van duurzame regionale producten.” Segers komt van 14.00 tot 15.00 uur naar de Breedeplaats in Franeker om met iedereen die dat wil in  gesprek te gaan. Een week later, op zaterdag 18 november, zijn de kandidaatraadsleden vanaf 11.00 uur in het winkelgebied van St.-Anna te vinden.

• CDA Waadhoeke is begonnen met de aanplant van vier ”appèlbomen”. Op 1 november ging de eerste CDA-boom de grond in, in Winsum. Op 4 november werd er een geplaatst bij de  Bildtse Slag in St.-Annaparochie. Campagneleider Johan van Tuinen: ”Hiermee wil CDA Waadhoeke laten zien dat de gemeente kan groeien en bloeien. CDA Waadhoeke wil zichtbaar, hoorbaar en voelbaar zijn voor alle inwoners van de nieuwe gemeente Waadhoeke. Al eerder heeft CDA Waadhoeke een groei- en bloeiactie gedaan met het planten van krokussen in elke kern van Waadhoeke. Met het CDA kunnen de inwoners straks de vruchten plukken van een daadkrachtige gemeente met een verbeterde dienstverlening,” zo laat de partij weten.

• Gemeentebelangen ging langs bij twee bedrijven: Expert Meijer in St.-Anna en Zonderland in Minnertsga. Hun (ingekorte) verslag: ”Op 1 november bracht een delegatie van  Gemeentebelangen Waadhoeke een bezoek aan Expert St.-Annaparochie. Klaas Holst Meijer vertelde over de historie van het bedrijf. Zijn vader had vroeger een installatiebedrijf en zijn  moeder runde de winkel. Klaas Holst Meijer heeft als derde generatie het imperium flink uitgebouwd met vestigingen in Franeker, Bolsward en een servicecentrum in Berltsum. Het bedrijf  handelt onder de naam Expert, maar is volledig zelfstandig.
Meijer begeleidt vier stagiaires van een HBO opleiding van Stenden. Zij werken aan projecten, maar denken ook mee over een  toekomstvisie van het bedrijf. Meijer is bang, dat de korte lijnen, die hij nu heeft met de gemeente zullen verdwijnen in een grotere gemeente. Hij wil weten bij welke ambtenaar hij moet zijn  als hij vragen heeft. Gemeentebelangen heeft hier oog voor. De lijnen met de gemeente moeten kort en duidelijk zijn.
Dezelfde delegatie bracht tevens een bezoek aan Technisch Buro Zonderland in Minnertsga. Zij werden ontvangen door directeur Huub Zonderland. Huub komt uit een gezin van 12 kinderen.  Zijn broer Nico en hij waren de techneuten in het gezin. Zij hebben samen in 1979 het installatiebedrijf van Klaas Ypma in Minnertsga overgenomen, dat toen nog in de gemeente Barradeel  lag. Nu ligt Minnertsga in Het Bildt en straks in Waadhoeke. Dat baart hem geen zorgen.
Hij wil niet afhankelijk zijn van de gemeente, maar vindt het erg prettig, dat ook raadsleden zijn bedrijf bezoeken om te weten te komen wat er zoal speelt. De contacten tussen bedrijven en de gemeente moeten goed zijn. Ook hij pleit voor een goede bedrijvencontactpersoon. Er werken nu ca. 25 medewerkers. In 2018 zal Zonderland vanwege de drukte extra personeel moeten aantrekken. Om goede vaklieden te werven in de regio en Fryslân is nog best moeilijk. Zonderland geeft  nog mee aan de vertegenwoordigers van Gemeentebelangen, dat de gemeente meer moet denken aan de bedrijven uit de regio als er grote projecten uitgevoerd worden.”
Bij de foto's: Boven: Gemeentebelangen bij Expert Meijer, v.l.n.r. Sybrig Kromkamp, Liesbeth Terpstra, Klaas Holst Meijer, Jannetta Plantinga en Piet Drost.
Onder: Lijsttrekker Caroline de Pee plant  eerste zogenaamde ’appèlboom’.
1745-caroline-de-pee-plant-eerste-appèlboom

Bildtse Post