Gemeenteraadsverkiezingen 22 november

1742-gemeentebelangen-bezoekt-miedema-winsumWerkbezoeken en de handen uit de mouwen - Over vijf weken worden historische verkiezingen gehouden. Dan kiezen de inwoners van het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en vier dorpen uit  Littenseradiel de eerste gemeenteraad van de nieuwe gemeente Waadhoeke. De vijver waaruit stemmen gevist kunnen worden is plots flink groter, en dus trekken de partijen er geregeld op uit, zo laten ze de media weten. De Bildtse Post volgt het wel en wee van de partijen tijdens hun campagne tot 22 november.

Door Gerard de Jong - • Het werkbezoek is een geliefde campagneactiviteit van lokale politieke partijen. Ze laten zich zien aan grote groepen mensen en steken er als het goed is ook nog iets van  op. Gemeentebelangen - op het Bildt een nog onbekende partij - heeft de smaak te pakken. De partij ging op werkbezoek bij Miedema Winsum. De kandidaat-raadsleden waren onder de indruk van de maker van aardappel- en groentemachines. ”Winsum wil de ’place to be’ blijven voor Miedema, dat 120 werknemers heeft,’ zo schreef de partij in een persbericht.
De partij ging daarnaast ook langs bij VV Ouwe- Syl (ja, Winsum en Ouwe-Syl liggen straks in dezelfde gemeente). Ze kochten er zelfs een lot à € 98 voor de verloting van een woning. • Het CDA houdt ook van werkbezoeken, maar zaterdag 14 oktober gingen de handen uit de mouwen. De partij deed mee aan de zwerfafvalactie ”Samen Fryslan Schoon”. De actie vond plaats vanuit vier  plaatsen van de nieuwe gemeente Waadhoeke. Aan het eind van de ochtend werd het afval gezamenlijk gestort in de Milieustraat Franeker. Vanuit Franeker, Ouwe-Syl, Berltsum en Winsum zijn  vier groepen CDA’ers, 20 volwassenen en 8 kinderen, op pad gegaan om zwerfafval op te ruimen. 
”Het is niet voor niets geweest, want wat lag er op sommige plekken veel troep. Vooral bij routes rondom scholen kwam we nogal wat tegen. Lege blikjes energy drink, wikkels, plastic, glas,  papier. Zelfs een schoolwerkstuk en een schoen ruimden we op,” zei Caroline de Pee, lijsttrekker van CDA Waadhoeke. Ze deed daarbij de belofte dat het niet bij deze ene keer blijft. ”We zullen  volgend jaar weer met een club op pad gaan! Samen houden we Waadhoeke schoon!”

• De VVD ging ook op pad en bracht een bezoek aan Meijer Plaatbewerking aan de Oudebildtdijk. ”Een deel van de bedrijfshallen wordt de komendetijd gesloopt en vervangen door nieuwbouw.  Het is mooi om te zien dat na de crisisjaren het bedrijfsleven weer gaat investeren. Dat geeft vertrouwen in de toekomst. Ondernemingen zoals Meijer moeten worden gekoesterd. Ze zorgen voor  veel werkgelegenheid en creëren vakmanschap,” zo liet lijsttrekker Hendrik Terpstra weten.

• De FNP laat op hun Facebook-pagina weten dat ze - samen met leden van andere fracties - vorige week een studiedag hebben bezocht over ’het nieuwe raadslid’, veranderingen in de gemeenteraad en burgerparticipatie. Zaterdag maakten ze tevens tijd voor de opnames van een nieuwe reclamespot. We zullen hem ongetwijfeld spoedig voorbij zien komen op tv en social  media.

• Dat al deze partijen ook echt mee mogen doen, werd vrijdag 13 oktober bevestigd door het centraal stembureau. Dat stelde de kandidaatlijsten vast. De zes partijen worden genummerd op het  aantal stemmen dat bij de vorige verkiezingen is behaald:
1. Gemeentebelangen, 2. CDA, 3. FNP, 4. VVD, 5. ChristenUnie en 6. SAM Waadhoeke. Die laatste partij is een samenvoeging van SAM Littenseradiel, PvdA, D’66, GroenLinks en Werkgroep het Bildt. Frije Bilkerts heeft zich aangesloten bij de FNP. Het CDA en ChristenUnie zijn de enige twee partijen die een lijstverbinding zijn aangegaan. Zij hopen zo een restzetel te bemachtigen.
Bij de foto's: boven: gemeentebelangen op bezoek bij Miedema Winsum
onder: De CDA’ers gingen met prikkers op pad. Op de achtergrond ziet u een ’CDA-aanhanger’.
1742-cda-leden-met-prikkers-op-pad

Bildtse Post