Raad heeft geen extra geld over voor Culturele Hoofdstad 2018

’Dizze sinten kinne wol better besteed wurde’ - De Bildtse gemeenteraad heeft donderdag een verzoek van Culturele Hoofdstad 2018 (CH2018), om € 1 per inwoner bij te dragen aan het cultuurfeest, naast zich neergelegd. De meerderheid voelt er niets voor € 11.000 bij te dragen terwijl niet duidelijk is waarvoor. Alleen het college en de PvdA wilden de aanvraag toekennen. ’Ik waar al bang dat ’t weer súnnighyd worre sou fanaven.’

Door Gerard de Jong - De organisatie van CH2018 heeft alle Friese gemeenten gevraagd om een euro per inwoner bij te dragen. Lang niet alle gemeenten hebben daar gehoor aan  gegeven, waar toch veel scepsis uit blijkt voor het culturele feest. ’Zij niet, dan wij ook niet’ klonk het donderdag in St.-Anna: Waadhoeke-partners Menameradiel en Franekeradeel hadden  het verzoek al afgewezen.
’Foelt as weggeve’ - ”Wij hawwe muoite mei it bedrach,” zei Wietske van der Veen (CDA). ”It likent allinnich bestimd foar promoasje. Wij stypje al oare projekten yn it ramt fan CH2018, it is ús net dúdlik wêrom’t dit bedrach nedich is.” Coalitiepartner Werkgroep het Bildt dacht er hetzelfde over. Haye Stellingwerf: ”It likent krekt as soe it súkses fan CH2018 fan ús bijdrage  ôfhingje. As wij der allinnichwat promomateriaal foar krije kinne dizze sinten wol better besteed wurde.” ”Nou’t ’n soad andere gemeentes ok gyn bijdrage levere, is ’t draagflak hierfoor  wegfâlen,” zei Leendert Ferwerda (Frije Bilkerts). ”’t Foelt as € 11.000 weggeve. Liever foege wij dut bedrag dan toe an ôns aigen CH2018 potsy foor Bildtse aktiviteiten. Der sille ôns burgers ok feul meer begryp foor hewwe.”
’Likent Brexit wel’ - Alleen de PvdA wilde wel bijdragen. ”Ik waar al bang dat ’t weer súnnighyd worre sou fanaven, en dat blykt helaas,” zei Sjoerd Simon Kuipers. ”’t Likent de Brexit wel: alles klain houwe en alleen dingen foor jesels doen. CH2018 is unike promoasy foor Frysland en ’t Bildt. Sien na The Passion: dat is ’t foorbeeld fan hoe’t wij metnander wat foornander krije kinne. Wij profitere okfan CH2018. Laat ôns nou ’t goeie foorbeeld  geve, en omêrm CH2018.”
Het college was het met hem eens. Wethouder Boukje Tol: ”Wij wisten al dat Menaam en Frjentsjer hjir net yn meigean soene, mar wij woene it dochs oan jim foarlizze. It Bilt is mar in lytse spiler, mar wij krije ek in soad fan CH2018 werom. Wij profitearje der ek fan.” Ook burgemeester Gerrit Krol probeerde de raad nog te overtuigen: ”Natuurlijk merken wij hier ook wat van  CH2018.  Als het in Leeuwarden regent, dan druppelt het hier. Deze € 11.000 is, zeker gezien in Waadhoeke-verband, helemaal niks.”
De raad bleek, ook na een korte schorsing, niet te vermurwen. Stellingwerf: ”Stellingwerf: Wij gean hjir net yn mei. De plannen foar CH2018 binne noch net iens allejear bekend. Lit harren sels oanjaan wer’t se de sinten foar brûke wolle, dan sjoche wy der desnoads letter nochris nei.” Alleen de PvdA en Jeroen Kingma (Werkgroep het Bildt) stemden voor, de rest – beide VVD’ers waren niet aanwezig – was tegen.

Bildtse Post