Gemeente moet geheime deal beter motiveren

Gemeente het Bildt krijgt 12 weken de tijd om duidelijk te maken waarom een financiële overeenkomst met supermarkteigenaar Wassenaar geheim moet blijven. Dat heeft de Raad van State woensdag beslist in een hoger beroep van journalist Tim Fierant van de Leeuwarder Courant.

Van onze rechtbankverslaggever - Fierant wil spitten in de afhandeling van de zaak die jarenlang speelde tussen AH-exploitant Wassenaar en de gemeente over de bouw van het  zorgcomplex achter zijn supermarkt. De gemeente wilde de bouw van dit Van Harenshuus koste wat kost doorzetten, waardoor de bedrijfsvoering van de supermarkt werd beperkt. Na eindeloos procederen tot bij de Raad van State vonden Wassenaar en de gemeente elkaar uiteindelijk in een ’deal’.
De journalist wil dat die deal openbaar wordt gemaakt. Maar de gemeente besliste in oktober 2014 dat alles geheim blijft. Ook het besluit zelf werd door de gemeente geheim verklaard, zodat niet bekend werd wat en waarover precies is beslist. Dat was volgens de Raad van State een absurde beslissing die juridisch helemaal niet kan. Het besluit werd vervolgens toch maar door de gemeente naar de Raad van State gestuurd.
Intussen was Fierant bij de rechtbank in Leeuwarden als niet-belanghebbende in deze zaak de deur gewezen. In zijn hoger beroep heeft de Raad van State nu beslist dat hij wel  belanghebbend is. Zijn bezwaar bij de Raad dat de gemeente de geheimhouding van de deal niet motiveerde, is door de Raad van State gegrond verklaard. Het is nu dus wachten op de argumenten van de gemeente om de deal geheim te houden.
Burgemeester Gerrit Krol laat weten de uitspraak te bestuderen. Hij wil eerst in gesprek met de belanghebbenden (AH Wassenaar, Zorggroep Noorderbreedte en Wonen Noordwest Friesland). Krol denkt dat het college in januari 2017 een besluit neemt over hoe te reageren op het vonnis.

Bildtse Post