FNP’ers op Bildtse les

Vijf FNP-raadsleden uit het Waadhoeke-gebied zijn op Bildtse cursus gegaan. De Friezen willen zo laten zien dat ze de nieuwe taal in de nieuwe gemeente verwelkomen.

“Taal is rykdom. De partij is dan ek bliid dat de nije gemeente der in prachtich taalgebiet by kriget,” zo laat de FNP weten. Raadsleden Jan Dijkstra, Gea Iedema, Bert Vollema, Hans Nauta en Haaye Hoekstra volgen sinds deze maand de cursus Bildts foor niet-Bildtstaligen van Stichting Ons Bildt bij juf Anna Leistra. 
“It is gjin wûnder dat de Bilkerts noed stean foar ‘t Bildts aigene. Datselde gefoel sit de FNP’ers yn it bloed. Lykas foar ús eigen Frysk wol de FNP it Bildts hoedzje. Dat begjintder mei dat de taal brûkt wurdt  en dat jo inoar fersteane,” aldus de FNP’ers.
De partij zegt te hopen komend jaar in het Bildts met de Bilkerts te kunnen communiceren over de nieuwe gemeente Waadhoeke.

Bildtse Post