College en raad botsen over panden Minnertsga

Sloop oude bieb en gymzaal uitgesteld - De oude gymzaal en bibliotheek in Minnertsga worden voorlopig niet gesloopt. Het college wilde de panden afbreken: ze krijgen ze niet verkocht, de buurt verpaupert erdoor en er ontstaat mogelijk een gevaarlijke situatie. De raad wil echter wachten met de beurs trekken: eerst de allerlaatste begroting van het Bildt, volgende maand, bekijken en dan pas besluiten.

Door Gerard de Jong - Hij was duidelijk ‘not amused’: burgemeester Gerrit Krol hamerde de stemming van het sloopvoorstel voor de Minnertsgaaster panden zó snel af dat nauwelijks te zien was wie voor of wie tegen was. ‘Jullie willen dwars? Dan  kunnen jullie het krijgen ook’, zo straalde Krol uit. Het voorstel van Krol en zijn wethouders om een kleine 90.000 euro uit te trekken om de vervallen panden in Minnertsga te slopen was net verworpen.
De gemeente heeft geprobeerd de panden in Minnertsga te verkopen, maar meer dan een bod van nog geen derde van de prijs kwam er niet binnen. Dat was onbespreekbaar, het zou een te groot verlies betekenen. Gooi beide panden daarom maar tegen de vlakte, zo redeneerde het college, en leg er een gazon aan zodat de verpauperde panden niet op de buurt  afstralen of voor gevaar zorgen.
Tot ieders verrassing dacht PvdA’er Frans Hiemstra er anders over. Hij wilde de centen op zak houden tot de gemeenteraad de allerlaatste Bildtse begroting voor de herindeling vaststelt. De PvdA wil wachten tot in oktober duidelijk is hoeveel geld het Bildt nog te besteden heeft, en waaraan. Hij kreeg de meeste andere raadsleden mee. “Meskien hewwe wy ’t geld wel  norig foor de ripperasy fan ’t dak fan de Bildtse Slag. En in Froubuurt wille se ok nag wat met ’n MFA,” zei PvdA’er Sjoerd Simon Kuipers. “Late wy nou even wachte, dan sien wy in oktober  wat d’r te besteden is. En niet nou drekt soa’n groat bedrag hierfoor úttrekke.”
Het college was verbolgen. Wethouder Nel Haarsma benadrukte dat als er iets gebeurt in de vervallen panden, de gemeente verantwoordelijk is, en dat men graag van deze “rotte kiezen” af wil. Maar na een schorsing bleek dat het grootste deel van de raad het met de PvdA eens was, ook de andere partijen van de wethouders, het CDA en Werkgroep het Bildt. Met 12 tegen 3 stemmen besloot de raad de panden nog een maand overeind te houden.
In oktober, bij de begrotingsbehandeling, zal blijken of de raad het geld alsnog aan de sloop uitgeeft, of dat het naar urgentere zaken gaat.

Bildtse Post