Betrapt

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota donderdag had niet elk raadslid altijd oog voor de magere cijfers...

Uit de iPad van Haye Stellingwerf (Werkgroep het Bildt) klonk plots het kolkende geluid van Duitsland-Frankrijk, de EK-wedstrijd die op dat moment plaatsvond. Stellingwerf hief de  handen ten hemel, om aan te geven: ’Ik weet ook niet hoe dit kan.’ Burgemeester Krol was not amused: ’Ik stel voor dat we straks gezamenlijk voetbal gaan kijken’.

Bildtse Post